Spring naar de hoofdtekst

Dossier werkkostenregeling

In dit document vindt u informatie over de werkkostenregeling en het invoeren van de regeling binnen uw bedrijf of organisatie.

Sinds 2011 is de werkkostenregeling van kracht. U mag nog tot 2015 volgens de ‘oude regels’ werken. In dit document vindt u informatie over de regeling en het invoeren van de regeling binnen uw bedrijf of organisatie. Met het aanbieden van deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, vertrouwen wij erop dat u snel en efficiënt uw weg kunt vinden bij de uitrol van de werkkostenregeling.

De overheid wil met de werkkostenregeling de administratiekosten voor werkgevers verminderen. In dit document Werkkostenregeling vindt u informatie over de regeling en het invoeren van de regeling in uw bedrijf of organisatie. De inhoud is van belang voor verschillende disciplines binnen het bedrijf zoals de Salarisadministratie, Financiën, HR en de OR; de werkkostenregeling raakt immers de gehele organisatie. De achtergrond wordt kort belicht. Met het aanbieden van deze informatie vertrouwen wij erop dat u snel en efficiënt uw weg kunt vinden bij de uitrol van de werkkostenregeling.

Werkkostenregeling

Met de werkkostenregeling houden de belastingvrije vergoedingen of belastingvrije verstrekkingen, en dus ook alle regels hierover, op te bestaan. Alles hoort nu bij het loon.  De formele wettekst is: “Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking.” U kunt een keuze maken uit:

  • Belasten van het loon op de gewone manier bij de werknemer (oude manier)
  • U beschouwt het loon als ‘loon belast bij de werkgever’ en rekent zelf de belasting af (werkkostenregeling).

U betaalt over het algemeen niet over het hele bedrag belasting. De gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen blijven hier buiten . Het verschil heet de ‘loonsom werkkostenregeling’. Is deze loonsom werkkostenregeling minder dan uw vrije ruimte, dan wordt er per saldo niets belast. Is de loonsom werkkostenregeling groter dan uw vrije ruimte van 1,2%, dan betaalt u over het bedrag. Daarboven- het meerdere – 80% belasting. Het is dus mogelijk om 1,2% van de totale fiscale loonsom belastingvrij besteden aan uw werknemers.

Populairst