Spring naar de hoofdtekst

Drijfveren en ambities belangrijkste factoren bij talentmanagement

Uit onderzoek blijkt dat van alle factoren die meespelen bij talentmanagement drijfveren en ambities de belangrijkste zijn. Per sector zijn er echter wel grote verschillen.

In februari ben ik begonnen met mijn afstudeeronderzoek over talentmanagement bij Visma | Raet. Na het uitzetten van de enquête en het inplannen van verschillende interviews stromen de resultaten binnen. Het eerste wat opvalt is dat talentmanagement zeker speelt onder de klanten. Op de vraag ‘Hoe belangrijk is talentmanagement voor het bereiken van de organisatiedoelstellingen?’ geven de respondenten 5 van de 6 sterren. 23% van de respondenten geeft aan nog niet met talentmanagement te werken. Maar de helft van deze respondenten geeft aan dat dit zeker op de planning staat!

Juiste persoon op de juiste plek

Het doel van talentmanagement is de juiste medewerker op de juiste plek te krijgen. Wanneer de juiste medewerker op de juiste plek zit heeft de medewerker meer plezier in zijn of haar werk en zal hij of zij het werk efficiënter uitvoeren. Talentmanagement wordt nu vooral gebruikt voor de ontwikkeling van de medewerkers, zodat medewerkers optimaal ingezet kunnen worden. Opvallend genoeg geven respondenten aan dat talentmanagement eerder wordt toegepast voor het werven, dan voor het binden van medewerkers.

Opvallend genoeg geven respondenten aan dat talentmanagement eerder wordt toegepast voor het werven, dan voor het binden van medewerkers.

Criteria voor talentmanagement

Nu steeds meer organisaties op zoek zijn naar de juiste persoon op de juiste plek, ben ik wel heel nieuwsgierig hoe zij dit doen. In de enquête is de vraag gesteld ‘Wat zijn de belangrijkste criteria bij het vinden van de juiste persoon op de juiste plek?’ De resultaten over de hele populatie zijn:

  1. Drijfveren en ambities
  2. Competenties en hard skills
  3. Talenten en de mogelijkheid om skills snel toe te eigenen
  4. Diploma’s en opleiding

Grote verschillen overheid, zorg, onderwijs en de zakelijke markt

Wanneer deze resultaten opgesplitst worden naar de verschillende segmenten, zijn echter grote verschillen zichtbaar. Bij de zakelijke markt staan drijfveren en talenten ver bovenaan als criterium voor talentmanagement en spelen de diploma’s een veel kleinere rol. De overheid heeft een vergelijkbaar resultaat: drijfveren staan bovenaan en talenten en competenties hebben een gedeelde tweede plek. De resultaten voor de sector zorg en welzijn staan daar lijnrecht tegenover. De zorgrespondenten geven namelijk aan dat zij diploma’s juist het belangrijkst vinden, daarna komen talenten en competenties en drijfveren staat hier pas op de vierde plek. Onderwijs heeft hierin een middenweg: hier staan competenties op de eerste plek, gevolgd door drijfveren en talenten en tot slot diploma’s.

In de zakelijke markt staan drijfveren en talenten ver bovenaan als criterium voor talentmanagement en spelen de diploma’s een veel kleinere rol.

Talentmanagement in zorg en onderwijs

Er zijn dus duidelijke, maar verklaarbare verschillen in zorg en welzijn en onderwijs. Stiekem ben ik heel blij dat in de sector zorg en welzijn diploma’s het belangrijkst zijn. Hier zijn bepaalde handelingen soms zelfs een zaak van leven of dood. Eigenlijk geldt dit voor het onderwijs ook. Ik had dan ook verwacht dat diploma’s hier ook hoger zouden staan. Toch is het een mooie ontwikkeling dat er niet alleen gekeken wordt naar de kennis en diploma’s van een leraar, maar juist naar zijn competenties ten aanzien van het lesgeven. En naar de drijfveren, want in het onderwijs staan die op de tweede plek. Opvallend resultaat uit het onderzoek is in ieder geval dat drijfveren en talenten bij alle segmenten een steeds grotere rol spelen in talentmanagement.

Meer weten over talentmanagement? Bekijk onze oplossingen op het gebied van talentmanagement.

Populairst