Spring naar de hoofdtekst

Drugshond aan de vergadertafel

Wie gaat vliegen, is eraan gewend dat je uitgebreid gecontroleerd en eventueel gefouilleerd worden. We accepteren de bodyscans en andere controles omdat we allemaal veilig willen vliegen. Maar wat als je werkgever je dwingt om een alcohol- en drugstest te doen?

Wie gaat vliegen, is eraan gewend dat je uitgebreid gecontroleerd en eventueel gefouilleerd worden. We accepteren de bodyscans en andere controles omdat we allemaal veilig willen vliegen. Maar wat als je werkgever je dwingt om een alcohol- en drugstest te doen?

Dat lijkt een gek idee, maar komt echt voor. Dat staat in een rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens die onderzoek heeft gedaan naar de omstandigheden bij energiemaatschappij Uniper Benelux (voorheen E.ON Benelux). 

Eind 2015 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens meldingen dat alle werknemers bij Uniper, zowel productie- als kantoorpersoneel, werden geacht nieuw beleid te ondertekenen. Daarmee stemden ze in met het willekeurig uitvoeren alcohol- en drugscontroles waarbij zelfs drugshonden konden worden ingezet. Wie de verklaring weigerde te ondertekenen, kon op sancties rekenen waaronder overplaatsing naar een andere functie.

Verwerking van persoonsgegevens
Het punt was dat de uitslagen van die controles werden opgeslagen in de personeelsdossiers van de betreffende medewerkers, en dat ligt gevoelig. Bovendien verzocht Uniper medewerkers die om zakelijke redenen deelnamen aan het verkeer of machines bedienden, om melding te maken van eventueel gebruik van medicijnen met een gele waarschuwingssticker. Maar een werkgever mag niet zomaar medische informatie over zijn werknemers bewaren, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. De energiemaatschappij is daarom op de vingers getikt wegens overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens. Een werkgever mag werknemers wel verzoeken om het gebruik van medicijnen met een gele sticker te melden bij de bedrijfsarts, maar de werkgever mag hier formeel geen informatie over verzamelen.

Gebrek aan vertrouwen
Als werkgever moet je goed nadenken voordat je start met het uitvoeren van alcohol- en drugstesten bij werknemers. Van de bedrijven die de lijst met beste werkgevers aanvoeren, hoor je nooit dat ze hun medewerkers onderwerpen aan at random alcohol- en drugscontroles.

Hoe goed de bedoelingen van Uniper ook zijn geweest, het siert het bedrijf niet want het is een ernstig signaal van wantrouwen naar je medewerkers. En dat verhoogt de betrokkenheid van je medewerkers zeker niet.

Wil je het verzuim onder medewerkers aanpakken zonder drugs- of alcoholcontroles? Denk dan eens aan het invoeren van e-HRM. Lees alles over het verlagen van het verzuimen met e-HRM in deze gratis whitepaper

drugstest

Populairst