Spring naar de hoofdtekst

e-HRM geeft goede begeleiding aan jonge talenten

Het is van belang dat jonge aanwinsten goed begeleid worden. Een e-HRM-systeem biedt daarin kansen.

De tijd dat medewerkers tot aan hun 65ste voor een baas werken, is voorbij. Vooral jonge, hoogopgeleide werknemers wisselen vaak van werkgevers. Dankzij een goed e-HRM-systeem kunnen managers deze talenten goed begeleiden en aan zich binden.

Jonge talenten zijn essentieel voor het succes van een organisatie. Ze zijn onmisbaar binnen een bedrijf. Ze zijn ondernemend, ambitieus, hebben een frisse blik op de zaken en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Het is daarom van belang dat deze jonge aanwinsten goed begeleid worden. Een e-HRM-systeem biedt daarin kansen. Zo kan zowel de werknemers als de manager beoordelingsgesprekken aanvragen. Hierdoor verlaag je de drempel voor goede begeleiding. Het is zo geregeld!

Inspringen op drijfveren jonge talenten

De meeste jonge talenten hechten meer waarde aan goede ontwikkelingsmogelijkheden, dan aan een hoog salaris. Ook uitdagend werk en baanzekerheid zijn belangrijk. Starters willen zich namelijk zoveel mogelijk ontwikkelen op gebieden zoals praktische kennis, vaardigheden, maar ook houding en gedrag. Ook hier kan een e-HRM zeer handig zijn. De werknemer kan namelijk op een eenvoudige manier zelf cursussen of een gesprek met de manager aanvragen. Zo houdt de werknemer zijn of haar eigen ontwikkeling in de hand.

Twee ontwikkelingsfases

Om jonge talenten zo goed mogelijk te begeleiden, moet je rekening houden met de twee ontwikkelingsfases. De eerste fase bestaat vooral uit het opdoen van de nodige ervaring en kennis over de organisatie. Pas na een jaar is een werknemer echt goed ingewerkt en kan hij of zij op volle kracht meedraaien. De tweede fase is gericht op carrièreontwikkeling. Door middel van een loopbaanplan kan een jong talent zicht krijgen op wat hij of zij wil bereiken binnen deze organisatie. Beide fases zijn essentieel om deze starters voor een langere tijd aan je organisatie te binden.

Toegankelijke ondersteuning

e-HRM ondersteunt beide fases op een duidelijke, toegankelijke manier. Omdat de werknemer een heleboel zaken zelf kan regelen, voelt hij of zij zich ook meer verbonden met de organisatie. Ze kunnen namelijk via e-HRM zelf actief meedenken over hun ontwikkeling en zijn niet gebonden aan ouderwetse HR-procedures die veel tijd vergen. Juist organisaties die willen investeren in talent kunnen met de juiste invoering van e-HRM veel winnen !

Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & Salaris?
Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!

Jonge talenten

Populairst