Spring naar de hoofdtekst

Het Nieuwe Werken: HRM leidt tot gezondere werknemers

Het inzetten van HRM-software kan werkgevers helpen om plaats- en tijdonafhankelijk werken of Het Nieuwe Werken gemakkelijker te maken.

Volgens een nieuw onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid liggen er voor werkgevers nog kansen op het gebied van HRM om het thuiswerken en Het Nieuwe Werken (HNW) te faciliteren. Als HNW en thuiswerken gemakkelijker wordt gemaakt, helpt dat namelijk bij het terugdringen van het ziekteverzuim.

Win-win situatie

Het inzetten van HRM-software kan werkgevers juist helpen om plaats- en tijdonafhankelijk werken of Het Nieuwe Werken gemakkelijker te maken. Dat is goed voor de gezondheid van werknemers want die ervaren minder stress bij bijvoorbeeld het combineren van werk en privé, zoals de zorg voor kinderen. En zo leidt HRM-software uiteindelijk tot gezondere werknemers. In feite een win-win situatie die nog teveel maatschappelijk onderbelicht is. Want helaas bestaat er weinig kennis over bestaande regelingen in de cao’s en dat leidt ertoe dat bedrijven huiverig zijn met thuiswerken. Zo blijkt dat in slechts 22 procent van de CAO’s iets is afgesproken over de mogelijkheid om thuis te werken.

Het Nieuwe Werken

Werkgevers zijn nog te vaak huiverig voor thuiswerken en HNW vanwege hun conservatieve houding. Of zoals de onderzoekers het verwoorden: ‘Leidinggevenden hebben traditioneel een managementstijl die vaak niet aansluit bij de nieuwe vorm van flexibiliteit die Het Nieuwe Werken en andere flexibele werkvormen vragen en ervaren weerstand om die flexibiliteit toe te laten’. Kom op werkgevers, durf een stap te zetten. De baten van minder verzuim zijn hoger dan de kosten. Zorg voor goede regelingen omtrent thuiswerken en Het Nieuwe Werken en besteedt dit uit aan de HRM-afdeling. Met HRM-software kunnen uw managers dit proces nog gemakkelijker beheren dan in traditionele HRM-systemen. Geef uw medewerker een budget om zijn thuiswerkplek in te richten en laat hem 1 à 2 hele werkdagen thuis (of op afstand) werken. De gewerkte uren en het budget kunnen door de medewerker zelf in het HRM-systeem worden bijgehouden. Dat geeft de medewerker flexibiliteit en de leidinggevende meer rust. Als beide zich daarbij goed voelen zal dat positieve effecten hebben op verzuimreductie en arbeidsproductiviteit. Lees meer over de voordelen van HRM-software

Klik hier om deze te downloaden

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom HRM-software van Visma?

Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!
Het Nieuwe Werken

Populairst