Spring naar de hoofdtekst

Hoe realiseert HRM-software de echte 'doorstroom' van medewerkers in uw organisatie?

Loopbaanontwikkeling is het middel om de specifieke kwaliteiten van medewerkers te verbeteren en om medewerkers aan de organisatie te binden.

De HR-afdeling heeft naast haar bekende taken, het werven en selecteren van medewerkers, nog een andere focus: de “ doorstroom ” van uw medewerkers. Deze focus kunnen we onder verdelen in zeven subprocessen: organisatiebeheer, formatiebeheer, personeelsbeoordeling, loopbaanontwikkeling en competentiemanagement. Door een goed HRM-systeem zijn deze verschillende doorstroom processen in goede banen te leiden.
Organisaties veranderen in de loop van de tijd. Door groei of inkrimping van de organisatie kan behoefte ontstaan aan aanpassing van de organisatiestructuur. Een HRM-systeem kan hierin ondersteunen door het vastleggen van organisatieschema’s en door mogelijke nieuwe structuren te simuleren. Daarnaast kunnen HR-kostenplaatsen worden ingericht om de organisatie te ondersteunen in de financiële aansturing.

Formatiebeheer vastleggen en registeren
Door de formatieplaatsen toe te wijzen aan medewerkers wordt inzichtelijk door welke persoon een formatieplaats wordt vervuld en welke plaatsen niet zijn vervuld. De rol van HRM-systemen is hierin duidelijk; deze kunnen de formatieplaatsen vastleggen en registreren.

Duidelijkheid tijdens beoordelingsgesprekken
Elke medewerker kent ze: de beoordelingsgesprekken. Vaak zijn ze elk half jaar. Functioneert de medewerker erg goed? Dan is dit het moment dat het onderwerp salarisverhoging op tafel komt. Om te zorgen dat dit goed verloopt kan een HRM-systeem ondersteuning bieden. Het signaleren en vastleggen van gespreksafspraken, het registreren van de uitkomsten van deze (beoordelings) gesprekken, het berekenen van bonussen en het geven van inzicht in beoordelingsrondes horen bij deze ondersteuning.

Doorstroom : Zicht op de loopbaan 

Het is van belang dat elke werknemers goede loopbaanbegeleiding krijgt. Loopbaanontwikkeling is namelijk het middel om de specifieke kwaliteiten van medewerkers te verbeteren, om medewerkers aan de organisatie te binden en om de aanwezige capaciteiten optimaal te benutten. Dit kan allemaal geregistreerd worden in een e-HRM-systeem. Zo kan kunnen vastgelegde loopbaanpaden worden gebruikt om mogelijkheden in kaart te brengen. Ambities en het daaraan gekoppelde groeipad (behorende bij het loopbaanontwikkelingstraject) kunnen worden gevolgd en bijgestuurd.

Doelen vertalen in competities

Competentiemanagement legt de koppeling tussen de doelen van de organisatie en de doelen van het individuele personeelslid. Competentiemanagement vertaalt deze doelen in de competenties die nodig zijn voor het behalen van deze doelen. De eisen voor bepaalde functies kunnen worden gekoppeld aan en vergeleken met de competenties van medewerkers. Een HRM-systeem kan de competenties vastleggen, zowel op formatie-, functie-, als medewerkersniveau. Tevens zijn sommige HRM-systemen in staat om competentieontwikkeling vast te leggen.

Overzichtelijk werken
Om zicht te houden op al deze doorstroom taken van de HR-afdeling, en alle documentatie en administratie die daar bij komt kijken, kan een organisatie eigenlijk niet zonder een HRM-systeem. Alleen dan weet iedereen zeker dat alles overzichtelijk en secuur wordt bijgehouden en dat de HR-afdeling de ondersteuning krijgt die het nodig heeft om goed te functioneren.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom HRM & Salaris?
Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!
Doorstroom

Populairst