Spring naar de hoofdtekst

e-HRM komt meer tot volwassenheid vanuit sterk fluctuerende arbeidsmarkt

Doordat de steeds fluctuerende arbeidsmarkt verandert dient HRM een antwoord en oplossing aan te dragen voor strategische thema’s binnen deze markt.

Doordat de steeds fluctuerende arbeidsmarkt verandert dient HRM een antwoord en oplossing aan te dragen voor strategische thema’s binnen deze markt. Denk hierbij aan  productiviteit, vergrijzing, krappere arbeidsmarkt, inzetbaarheid en  kwaliteit van personeel. Deze meer strategische insteek betekent ook een structurele wijziging van de huidige HRM-werkzaamheden, zoals het optimaliseren en verzorgen van personeelsadministratie die veel meer in lijn moet lopen met de huidige tijdsgeest van zelfwerkzaamheid door het personeel. De werknemer wil anno nu zelf de regisseur worden van zijn administratief personeelsdossier.

Kostenbesparing maakt e-HRM interessant voor HR-managers

Het bedrijfsleven en de publieke sector zijn nog steeds op zoek naar kostenbesparing en juist e-HRM  kan hierin bedrijfsmatig  zeer interessant zijn gegeven de enorme tijdswinst die het oplevert. Door deze rol komt e-HRM steeds meer tot volwassenheid. Actuele onderzoeken bevestigen ook de grotere rol van e-HRM binnen bijvoorbeeld de publieke sector en zorgsector. In 2014 zijn veel organisaties van plan e-HRM verder uit te breiden of juist van start te gaan met de uitrol.  Veel HR-managers stellen in publicaties en interviews duidelijk dat e-HRM, gegeven de verregaande mobiliteit, een niet te stoppen ontwikkeling is.

Krappere arbeidsmarkt : Mobiliteit personeel belangrijke aanjager flexibele personeelsplanning

Juist mobiliteit is een belangrijk HRM-thema voor organisaties die toekomstbestendig willen zijn. Een actuele issue is bijvoorbeeld de medewerkers die flexibel inzetbaar moeten zijn. Sneller op andere afdelingen, locaties en organisaties ingezet kunnen worden om bepaalde pieken op te vangen. Organisaties verenigen zich meer in een netwerkstructuur en steeds meer shared service centers worden opgericht voor bijvoorbeeld HRM/P&O, financiën en ICT. Dit houdt in dat organisaties niet alle specialismen in huis hoeven te hebben, maar meer gebruik maken van een flexibele schil rondom een kern van vaste medewerkers. Hierbij is te denken aan ZZP’ers, uitzendkrachten of organisaties die de benodigde specialisme(n) in huis hebben. HRM ontwikkelt zich hiermee tot Human Capital Management, waarbij de competenties en inzet van de medewerkers mede via e-HRM optimaal worden benut en ontwikkeld.

e-HRM maakt de weg vrij voor verrijking professionele taken HRM
In de afgelopen jaren zijn steeds meer organisaties overgegaan op e-HRM systemen. Het is inmiddels  wel duidelijk dat e-HRM geen trend is ‘die wel over zal waaien’. HR Managers zien het inmiddels als een volwaardig personeelsinstrument dat inspeelt op de ontwikkelingen van zelfwerkzaamheid enerzijds en de grotere rol van de flexmarkt anderzijds. HR-medewerkers hoeven door e-HRM minder tijd te besteden aan administratieve taken en verkrijgen nu dus meer ruimte voor organisatieadvies en een beleidsmatige (meer strategische) invulling van HRM. Een ultieme kans om de inhoudelijke toegevoegde waarde van HRM management te etaleren.

Arbeidsmarkt verandert

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom HRM & Salaris? Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!

Arbeidsmarkt

Populairst