Spring naar de hoofdtekst

Eerder recht op een vast contract?

Sinds 1 juli 2015 is de ketenbepaling aangescherpt. In deze whitepaper leest u hier meer over.

Ketenbepaling

Sinds 1 juli 2015 is de ketenbepaling aangescherpt. Dit is een onderdeel van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Met de wijziging van (onder meer) de ketenbepaling probeert de regering de doorgeschoten flexibilisering een halt toe te roepen. Wat betekent dit voor uw personeelsbeleid? En wanneer bent u verplicht om een vast contract te geven? In deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, leest u hier meer over! 
Werknemers een contract voor bepaalde tijd geven, biedt uw organisatie flexibiliteit. Keerzijde van deze medaille is dat de ontslagrechtelijke positie van werknemers met een tijdelijk contract slechter is dan die van werknemers met een vast contract. Ter bescherming van werknemers bepaalt de wet dat uitbuiting van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet mogelijk is. Houd daarom voor ogen dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij overschrijding van de duur of het aantal in een keten automatisch wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Ketenbepaling aangescherpt

Voorheen kon u een werknemer drie tijdelijke contracten geven of contracten binnen een periode van drie jaar, voordat er recht op een vast contract ontstond. Nu kunt u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog steeds twee keer verlengen, maar als u een arbeidsovereenkomst voor de derde keer verlengt, is de vierde overeenkomst automatisch een contract voor onbepaalde tijd. U kunt dus nog steeds drie tijdelijke contracten sluiten, voordat er recht op een vast contract ontstaat, mits u de maximale duur niet overschrijdt.
Ketenbepaling

Populairst