Spring naar de hoofdtekst

Elf tips voor succesvol performance management

Resultaatgericht leidinggeven is een systeem om medewerkers de kans te geven hun talenten optimaal in te zetten bij het bereiken van de organisatiedoelen. In deze whitepaper leest u elf tips om dit zo succesvol mogelijk te doen.

Medewerkers motiveren om maximaal te presteren

Resultaatgericht leidinggeven, in het Engels performance management, is een systeem om medewerkers de kans te geven hun talenten optimaal in te zetten bij het bereiken van de organisatiedoelen. Performance management is een continu en cyclisch proces, dat zich afspeelt binnen alle geledingen van de organisatie: op afdelingsniveau, binnen teams en op het niveau van de individuele medewerker. Uit onderzoek blijkt dat employee performance management niet alleen leidt tot hogere prestaties, maar ook tot meer gemotiveerde medewerkers, een hogere personeelstevredenheid en een sterkere identificatie van de medewerker met de organisatie.

Performance management

De rol van de leidinggevende binnen performance management is vooral coachend en ondersteunend. Doordat leidinggevende en medewerker intensief communiceren over verwachtingen, resultaten en beoordelingscriteria, ontstaan heldere verwachtingspatronen. Ook komt de nadruk binnen de organisatie meer te liggen op resultaten, en minder op procedures en regels. Resultaatafspraken zijn binnen het performance management niet in steen gebeiteld. Elke zes tot twaalf maanden moeten deze afspraken opnieuw moet worden bekeken. Dat geeft zowel organisatie als medewerker de kans snel in te spelen op veranderingen. Binnen het evaluatiegesprek kijkt de leidinggevende naar de afgelopen periode en laat de medewerker weten hoe deze heeft gepresteerd. Behalve de resultaatafspraken worden daarbij ook de ontwikkelingsdoelen geëvalueerd. Wanneer de evaluatie positief is geweest, kan waardering worden geuit. Dat kan financieel, zoals bijvoorbeeld in de vorm van een premie of een prestatieafhankelijke bonus. Maar het kan ook op een andere manier, zoals een promotie of een carrièrepad waarbinnen de medewerker de kans krijgt om zich te ontwikkelen tot manager, inhoudelijk expert of generalist.

Populairst