Erp-cloudoplossing Visma.net vernieuwd

visma-net-efficiency 150x150

Snellere en betere werking op alle devices – Nieuwe functionaliteit voor geautomatiseerd goedkeuringsproces inkomende facturen

Amsterdam, 24 juni 2013 – Visma.net, totaaloplossing in de cloud voor financieel management van Visma Software, is vernieuwd en uitgebreid. De architectuur van Visma.net versie 4.0 maakt dat de oplossing zich automatisch aanpast aan en dus beter en sneller werkt op verschillende devices — van smartphone en tablet tot laptop en desktop-pc. Daarnaast biedt de nieuwe, geïntegreerde oplossing Visma.net Approval de mogelijkheid om het goedkeuringsproces van inkomende facturen te automatiseren, wat zorgt voor een efficiëntere workflow en minder fouten. Bedrijven hebben hierdoor meer controle over het goedkeuringsproces, waarvoor ze eenvoudig zelf de fiatteringsregels kunnen instellen. Dashboards en analysemogelijkheden geven helder inzicht in de financiële verplichtingen en liquiditeitspositie.

Professionalisering fiattering
Richard Scheper, Commercieel Directeur van Visma Software: “Onze cloudoplossing Visma.net helpt organisaties hun bedrijfsprocessen in drie opzichten te stroomlijnen. Met business automation kunnen ze workflows volledig automatisch laten verlopen en zo hun processen automatiseren. Met business control hebben ze optimaal grip op hun processen. En tot slot kunnen ze met business intelligence dwarsverbanden tussen gegevens leggen voor meer inzicht in hun activiteiten. Visma.net Approval is een sterk voorbeeld van business control. Middelgrote organisaties kunnen hiermee een serieuze professionaliseringsslag maken.”

« Visma.net Approval is een krachtige en flexibele cloudoplossing voor de geautomatiseerde goedkeuring van inkomende facturen, waarmee middelgrote organisaties een serieuze professionaliseringsslag kunnen maken. »

Proces van a tot z geregeld
Visma.net Approval regelt het goedkeuringsproces van inkomende facturen van a tot z. Na het inboeken of inscannen van een factuur gaat een workflow van start, waarbij medewerkers per e-mail op de hoogte worden gebracht van nieuwe taken. Fiatteurs kunnen vanaf iedere locatie en vanaf elk device met internettoegang facturen goedkeuren, wat het proces versnelt. Organisaties kunnen de regels voor het proces naar eigen inzicht aanscherpen en de workflow bijvoorbeeld afhankelijk maken van kostenplaatsen, projecten of de hoogte van factuurbedragen. Zo kan bij facturen boven een bepaald bedrag bijvoorbeeld de algemeen directeur automatisch als fiatteur aan de workflow worden toegevoegd. Een workflowsimulator maakt het mogelijk de werking van de regels vooraf te testen.

Volledige controle en inzicht op financieel gebied
Visma.net Approval sluit perfect aan op de mogelijkheden van Visma.net om kosten te verdelen over de perioden waarop ze betrekking hebben en vaste activa te boeken en af te schrijven. Ook bankzaken zijn volledig geregeld: Visma.net Approval speelt een centrale rol in het proces van de ontvangst van facturen tot de betaling ervan. Na goedkeuring worden facturen klaargezet en gefiatteerd voor betaling via de elektronische koppeling met de bank. Zo houden organisaties grip op het hele proces en hebben ze inzicht in hun liquiditeitspositie: ze weten exact wanneer betalingen zijn geaccordeerd en zijn uitgevoerd. Naast eenvoudig aanpasbare dashboards en standaardrapportages biedt Visma.net de mogelijkheid om zelf analyses te maken voor meer diepgaand inzicht in de stand van zaken.