Spring naar de hoofdtekst

Evaluatie van de transitievergoeding

De transitievergoeding is nog geen halfjaar oud en er is veel discussie over. De vraag is of deze vergoeding de werknemer zoveel meer zekerheid biedt.

De transitievergoeding is nog geen halfjaar oud, maar er wordt al veel over gediscussieerd. De regeling verplicht werkgevers om medewerkers die 2 jaar of langer in dienst zijn geweest bij ontslag een vergoeding mee te geven. Die vergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de transitie naar een andere baan gemakkelijker te maken. Maar vanuit diverse kanten klinkt er kritiek op de transitievergoeding.

Onlangs werd bekend dat er door sommige payrollbedrijven heel ‘creatief’ mee wordt omgegaan. Ze vragen bijvoorbeeld aan de medewerker om die vergoeding zelf voor te schieten. Ook proberen werkgevers de verplichting te ontwijken of uit te stellen door een medewerker een soort oproep- of nul-uren-contract te geven. De persoon is dan niet echt weg, maar hoeft ook niet uitbetaald te worden.

Ontlopen transitievergoeding

Volgens de minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid loopt het niet zo’n vaart met het aantal gevallen waarbij er misbruik wordt gemaakt van de regeling. Zo zou uit de aantallen werknemers, waarvoor bij het UWV toestemming voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschikt wordt gevraagd, blijken dat als er al sprake is van een constructie om het betalen van een transitievergoeding te ontlopen, daar niet veel gebruik van wordt gemaakt, aldus de minister in een reactie. En daarom wil minister Asscher geen nieuwe maatregelen nemen om ontwijking van de transitievergoeding tegen te gaan. Maar de gevallen die in de media komen, zijn waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. Aan de andere kant zijn er altijd werkgevers die manieren bedenken om creatief met de wet om te gaan. Dat gebeurt bij elke regeling zoals het ook al lang gebeurde met tijdelijke contracten. Sinds 1 juli 2015 is ook die regeling aangescherpt en mag een werkgever maximaal drie tijdelijke contracten afsluiten met een totale duur van 24 maanden in plaats van 36 en met een maximale tussenperiode van 6 in plaats van 3 maanden.

Goedkoper

Volgens werkgeversvereniging VNO-NCW is de transitievergoeding voor werkgevers wel goedkoper dan de formule voor de ontslagvergoeding die kantonrechters tot dit jaar hanteerden. Bovendien kunnen de inspanningen om de werknemer een andere baan te bezorgen, zoals een outplacementtraject of omscholing, gewoon van de transitievergoeding worden afgetrokken zodat die zelfs tot nul kan worden verlaagd.

Voor de werkgevers lijkt er dan ook niet zoveel te klagen. De vraag is echter of de transitievergoeding de werknemer zoveel meer zekerheid biedt. Door flexcontracten kunnen werknemers hun baan snel weer verliezen en bouwen ze relatief weinig WW-rechten op. En als ze daarbij ook nog eens binnen de termijn van 2 jaar blijven, lopen ze het recht op transitievergoeding ook al mis. Als flexwerker lijk je dan ook niet gebaat te zijn bij die regeling. Werknemers die langer in dienst zijn, profiteren er wel van, al zouden ze met de kantonrechtersformule waarschijnlijk een hogere ontslagvergoeding hebben ontvangen. Vanwege het geringe voordeel voor werknemers en omdat in ieder geval een deel van de werkgevers en payrollbedrijven ook worstelt met de regeling, is het noodzaak om de transitievergoeding nog eens goed tegen het licht te houden en te evalueren.

Wil je meer lezen over de details van de transitievergoeding die per 1 juli dit jaar gelden? Download dan onze gratis whitepaper ‘De transitievergoeding’  of kijk op mijnwerkenzekerheid.nl
Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & Salaris? Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!
transitievergoeding

Populairst