Fictieve dienstbetrekkingen

De ontstaansgeschiedenis van de nieuwe wet DBA heeft alles te maken met de onduidelijkheid rond de aard van arbeidsrelaties en de definitie van een dienstbetrekking. In deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, leest u meer over fictieve dienstbetrekkingen.

Zodra een arbeidsrelatie een ‘echte’ dienstbetrekking is, moet u de pet van de opdrachtgever inruilen voor die van de werkgever en bent u verplicht loonheffingen in te houden en af te dragen. Uw werkgeverschap brengt gevolgen met zich mee, ook voor uw opdrachtnemer die nu uw werknemer is. Alle reden dus om de arbeidsrelaties in uw organisatie goed tegen het fiscale licht te houden en inzicht te krijgen in wat nu een dienstbetrekking maakt of als opdrachtnemerschap kan worden beschouwd.

Definitie dienstbetrekkingen

Een ‘echte’ dienstbetrekking wordt in het Burgerlijk Wetboek (art. 7:610 BW) gedefinieerd is een arbeidsrelatie die is gebaseerd op een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Met deze overeenkomst maken werkgever en werknemer afspraken over de voorwaarden waaronder de werknemer tegen betaling werkt. Meestal leggen de werkgever en werknemer deze afspraken schriftelijk vast, maar zij kunnen dat ook mondeling of stilzwijgend doen. De omvang van het werk is niet bepalend voor de vraag of sprake is van een dienstbetrekking. Ook losse hulpen, vakantiewerkers of vrijwilligers kunnen in dienstbetrekking zijn. In principe zijn drie elementen bepalend voor een dienstbetrekking:

  • De werknemer heeft zich verplicht persoonlijk voor de werkgever te werken;
  • De werkgever is verplicht deze werknemer loon voor zijn arbeid te betalen;
  • Tussen de werkgever en de werknemer bestaat een gezagsverhouding.

dienstbetrekkingen

0