Spring naar de hoofdtekst

Financieel managers en HR managers die goed samenwerken zijn onverslaanbaar. 

Bedrijven waar de relatie tussen de twee afdelingen gebaseerd is op samenwerken rapporteren gemiddelde hogere EBITDA-groei en een sterke verbetering van medewerkersbetrokkenheid en productiviteit.

Het is een cliché, en daarmee dus waar: voor de meeste organisaties geldt dat de medewerkers de belangrijkste motor voor groei en prestaties is. Het succes van de onderneming is direct verbonden met de vaardigheden, het talent en de kennis van het personeel. Deze waarde, voor een groot deel opgeslagen in de hoofden van de medewerkers is meer waard dan enig fysiek bezit van het bedrijf. 

In de meeste bedrijven zijn mensen ook de grootste kostenpost

Eén studie schat de totale kosten van menselijk kapitaal gemiddeld op bijna 70% van de bedrijfskosten. Maar anders dan de fysieke activa die CFO’s traditioneel al meten en beheren, zijn mensen veel lastiger te controleren en te voorspellen. En waar een CFO zorgt voor de financiële  middelen die nodig zijn om de strategie van het bedrijf uitvoeren, is het de HR manager die er voor zorgt dat de juiste mensen op het juiste moment in de juiste baan zijn, met de juiste ondersteuning en prikkels. 

Maar de relatie tussen de Finance en de HR bazen is niet altijd even goed. Financieel managers neigen er naar om menselijk kapitaal primair als kosten te beschouwen, terwijl HR managers medewerkers zien als een actief dat investeringen vereist. Bovendien zijn er de verschillen tussen de traditionele financiële focus met het meten van harde KPI’s, en de HR focus met zachtere en minder tastbare referentiepunten. Deze verschillen hebben bijgedragen aan een kloof die velen bedrijven moeilijk vonden om te overbruggen. 

Twee werelden komen samen

De dingen veranderen echter. In de afgelopen jaren is de kloof tussen Finance en HR kleiner geworden doordat beide disciplines meer out of box zijn gaan denken. Uit onderzoek van EY blijkt dat 80% van de onderzochte CFO’s als CHRO’s aangeven dat ze meer de samenwerking zijn gaan opzoeken. De hoge kosten en schaarste van talent staat ​​bovenaan de lijst met factoren die deze sterkere samenwerking stimuleren. Wijzigingen in strategie, bedrijfsmodel, en producten en diensten vragen er ook om dat Finance en HR managers nauwer samenwerken.

Een sterke relatie tussen Finance en HR zorgt voor superieure prestaties

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat er een sterk verband is tussen een de prestaties van een onderneming en de mate waarin haar financiën en HR-leiders samenwerken. Bedrijven waar de relatie tussen de twee afdelingen in de afgelopen drie jaar meer gebaseerd is op samenwerken rapporteren gemiddelde hogere EBITDA-groei en een sterke verbetering van een reeks statistieken van menselijk kapitaal, inclusief medewerkersbetrokkenheid en productiviteit.

Een onderwerp waar een samenwerking goed zou kunnen starten is hoe de rapportage van de verschillende data omgezet kan worden naar een meer voorspellende uitkomst. Als Financiën en HR daar gezamenlijk de schouder onder zetten kunnen er mooie dingen gebeuren. 
Analyse van data biedt een mooie kans voor samenwerking tussen financiën en HR. Wanneer gegevens consistent en betrouwbaar zijn voor beide werkgebieden, dan kunnen financiën en HR-leiders beslissingen nemen vanuit een beter geïnformeerd standpunt. Hiermee kunnen zij kansen en risico’s identificeren en de ook de onderstroom van de prestaties van het bedrijf begrijpen. Juist deze focus op een voorspellende

Analyse kan een bijzonder krachtig onderscheidend zijn ten opzichte van bedrijven die zich richten op statische indicatoren, zoals werknemersomzet. 

Finance en HR kijken gezamenlijk naar de toekomst

Door vooruit te kijken kunnen de afdelingen gezamenlijk beoordelen hoe veranderingen in het bedrijf invloed hebben op het type medewerkers dat nodig is. Maar ook zijn bedrijven beter in staat om vooruit te plannen en de levensvatbaarheid van belangrijke investeringsbeslissingen te bepalen. En natuurlijk hoe potentiële knelpunten in menselijk kapitaal moeten worden overwonnen.
Dit voorspellingsproces – vaak uitgevoerd over meerdere jaren zorgt voor een betere afstemming en synergie tussen financiën en HR

Download de whitepaper

Populairst