Spring naar de hoofdtekst

Fiscale risico’s wet DBA minimaliseren

Sinds 1 mei 2016 geldt de Wet DBA. In deze whitepaper ontvangt u 5 adviezen omtrent het minimaliseren van de risico’s van deze nieuwe wet!

voorspellende analyse

Sinds 1 mei 2016 geldt de Wet DBA. Onder deze wet moeten opdrachtgever en opdrachtnemer hun arbeidsrelatie omschrijven in een opdracht van overeenkomst. In deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, ontvangt u 5 adviezen omtrent deze nieuwe wet! 

De afgelopen jaren bestonden er relatief weinig fiscale risico’s bij de inhuur van zelfstandigen. Wanneer zzp’ers bij de Belastingdienst de juiste Verklaring arbeidsrelatie (VAR) hadden aangevraagd en ontvangen, bestond er geen gevaar dat de fiscus achteraf alsnog loonheffingen en sociale premies zou heffen bij de opdrachtgever. Vanaf 1 mei 2016 is de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) van kracht. Deze geeft opdrachtgevers geen fiscale zekerheid meer over de arbeidsrelatie met de opdrachtnemer. Onder de nieuwe wet kunnen organisaties met zelfstandigen een overeenkomst van opdracht sluiten en die ter beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst. Die bepaalt vervolgens of er sprake is van een dienstbetrekking. Dit oordeel geeft echter geen fiscale zekerheid. Achteraf kan de fiscus altijd concluderen dat de feitelijke situatie niet met de overeenkomst strookte en alsnog een naheffing doen.

Fiscale risico’s wet DBA

Als organisaties dit fiscale risico willen beperken, kunnen zij hiervoor extra bepalingen opnemen in de overeenkomsten van opdracht die zij met freelancers sluiten. De organisatie kan zo, eventueel in samenwerking met fiscaal juristen, een overeenkomst op maat formuleren. Via HRM-software kunnen deze aangepaste modelcontracten organisatiebreed beschikbaar komen voor de juiste personen. Vervolgens kan het systeem deze medewerkers helpen herinneren om regelmatig bestaande overeenkomsten van opdracht te controleren: komen ze nog steeds overeen met de feitelijke situatie? Zo kan eHRM de fiscale risico’s die voortvloeien uit de Wet DBA voor organisaties in belangrijke mate minimaliseren.

Populairst