Spring naar de hoofdtekst

Flexwerk groeit snel vanuit economische groei

De organisatie van werk wordt anders en flexwerk is straks de norm. Kennis flexibel inzetten en inkopen gaat de komende jaren een vlucht nemen.

Tijdelijke en flexibele arbeid groeit nog steeds hard. In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30 procent uit flexkrachten bestaan, nu is dat 25 procent. In bijna alle sectoren wordt groei van flexibele inzet verwacht. Bedrijven die al gebruikmaken van flexkrachten, zullen deze flexibele inzet de komende jaren verder gaan intensiveren.
Flexkrachten worden vaker voor specifieke kennis ingehuurd dan alleen voor de traditionele piek/ziek-opvang. De grootste groei in flexibele contracten wordt verwacht in tijdelijke contracten, gevolgd door uitzendkrachten/gedetacheerden, oproepcontracten en samenwerking met ZZP’ers.
Wet Werk en Zekerheid
Nu is er per 1 juli de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Menig deskundige in de markt verwacht niet dat deze wet het gewenste effect zal realiseren wat betreft meer zekerheid voor mensen met een flexibel contract. De wet verkort hooguit het gebruik van tijdelijke contracten die als verlengde proeftijd worden ingezet. De verwachting is dat de andere tijdelijke contracten eerder zullen worden verwijderd.
Menig journalist werkzaam in de HR-wereld is het niet ontgaan dat werkgevers zeer creatief omgaan met het ontlopen van de maatregelen. Al zeggen deze bedrijven dat zij dit niet doen vanuit ‘slecht werkgeverschap’, maar dat zij zich hiertoe gedwongen voelen door de slechte economische situatie of intensieve concurrentiepositie.
Kennis inhuren
Als over vijf jaar bijna één op de drie werkenden flexibel aan de slag is, dan is er geen andere keuze dan om het sociale stelsel zich te laten aanpassen aan die veranderende arbeidsmarkt. Voor HR heeft dit gevolgen voor de inrichting van pensioenen, opleidingsfaciliteiten, sociale zekerheid en cao’s. Daarbij moet niet langer de vaste arbeidsrelatie als uitgangspunt gelden, maar moet de werkende centraal staan.

‘Flexwerk straks de norm’

Werkgevers beseffen dat specifieke kennis niet permanent beschikbaar hoeft te zijn en prima op projectbasis kan worden ingehuurd. De organisatie van werk wordt anders en flexwerk is straks de norm. Kennis flexibel inzetten en inkopen gaat de komende jaren een vlucht nemen. Bedrijven moeten zich continu aanpassen aan een veranderende marktvraag. Dat maakt dat bedrijven zich flexibel moeten kunnen opstellen.
Toekomst flexmarkt vergt aanpassing bedrijfsprocessen
Organisaties gaan volgens de bond steeds strategischer om met hun HR-beleid. Men verwacht een andere inrichting voor HR-diensten op gebied van werving en selectie, mobiliteit, opleiding, payroll, roosters en outsourcing.
Het is ook van belang om goed na te denken over de mogelijke gevolgen van een tijdelijk contract voor bescherming van het bedrijfsintellectueel. Bedrijfsprocessen moeten worden aangepast om er voor te zorgen dat tijdelijke werknemers niet bij gevoelige informatie kunnen komen. Velen denken nog dat de economische crisis de kapstok is om toe te geven dat tijdelijke arbeid de norm aan het worden is. Maar de realiteit is anders, denken veel arbeidsdeskundigen.
Er is een onontkoombare flexibilisering in de arbeidsmarkt gaande. Het biedt organisaties de nodige mobiliteit waarmee je ook veel efficiënter gebruik kan maken van talent. Een mooie uitdaging voor HR!
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom HRM & Salaris? Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!
Flexwerk
 
 

Populairst