Spring naar de hoofdtekst

Flexwerken is niet altijd flex

Over flexwerken is veel te doen de laatste tijd. Het lijkt alsof flexwerken alleen maar negatieve kanten heeft. Maar wat zijn de positieve?

Koppeling rijschoolsoftware Plan2Drive met Visma eAccounting

Nederland staat bekend als kampioen ′polderen′. Het vinden van consensus tussen werknemers verzameld in vakbonden, werkgevers en de overheid. Dat poldermodel heeft recentelijk een nieuw resultaat opgeleverd: de tussenbaan. In de discussie om hogere lonen van supermarktpersoneel zijn de bonden het met werkgevers en politici eens geworden over de tussenbaan. Met de tussenbaan zoekt de sector een middenweg tussen de vaste baan en de onzekere, tijdelijke baan. Met de tussenbaan voor vier jaar maken de werkgevers maximaal gebruik van de wettelijke grenzen voor de toegestane flexperiode. In ruil daarvoor krijgt de werknemer dus meer zekerheid bij een tijdelijk contract.

Kritiek op vakbond

Over die flexwerkers is veel te doen de laatste tijd. De vakbonden maken zich er ook nogal druk om de laatste maanden. Een ingezonden brief zette mij onlangs aan het denken. Daarin wordt de vraag gesteld in hoeverre die aandacht die vakbonden aan flexwerk besteden gedreven is uit eigen belang? “Het verdienmodel van bijna alle vakbonden is immers alles behalve toekomstbestendig.” Ook de NBBU, de organisatie die opkomt voor de belangen van uitzendbureaus, payroll-bedrijven en andere flexorganisaties, heeft kritiek op de FNV. De bond heeft een paternalistische houding en wilde lang niet meebewegen richting moderne arbeidsverhoudingen, volgens de NBBU. “De FNV wil ook terug naar een overzichtelijke tijd van werkgever en werknemer en heeft geen oog voor de arbeidsmarkt van deze tijd.”

Voordelen van flexwerk

Evenals de NBBU, heeft ook de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU) kritiek op de huidige massale negatieve aandacht voor flexwerk. Het lijkt alsof flexwerk alleen maar slecht is. De ABU ziet uitzendwerk ook als flexwerk, maar met veel voordelen die zekerheid geven. De ABU vat de hele problematiek heel mooi samen door te constateren dat iedereen in de polder en de politiek worstelt met de fundamentele veranderingen die zich op de arbeidsmarkt voltrekken. Maar je moet wel flexibel genoeg zijn om mee te veranderen.

Meer weten?

Wil je helemaal op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van rechten voor flexwerkers? Download en lees dan de gratis whitepaper Payrollers en uitzendkrachten.

Download de whitepaper

Secretaressedag

Populairst