Spring naar de hoofdtekst

Functionaris voor de gegevensbescherming

Met de vernieuwde privacywetgeving betekent voor sommige werkgevers dat zij verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Lees hier meer over in deze whitepaper.

Voorkant HRM whitepaper

Interne toezichthouder kan verplicht zijn

Het kan u bijna niet ontgaan zijn dat de AVG op 25 mei 2018 van kracht wordt. Dat betekent voor sommige werkgevers dat zij verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. In uw vakgebied is het verwerken van persoonsgegevens dagelijkse kost. Al die naw-gegevens, salarisdata en pensioeninformatie moet u straks wel volgens de regels van de AVG verwerken. Daar speelt de FG een rol bij. Die moet erop toezien dat de organisatie de verplichtingen uit de AVG naleeft.

Download whitepaper!

Persoonsgegevens verwerken

Om de werknemers van wie u persoonsgegevens verwerkt zo veel mogelijk privacy te geven, is het belangrijk dat u zo min mogelijk persoonsgegevens verwerkt. In de AVG is opgenomen dat organisaties alleen persoonsgegevens mogen verzamelen en verwerken voor zover die nodig zijn om een specifiek doel te bereiken. Naar de geloofsovertuiging van een nieuwe werknemer vragen, is dus taboe.
Verder mag uw organisatie persoonsgegevens alleen verwerken voor het doel waar ze voor verzameld zijn. Voor het uitbetalen van salaris heeft u bijvoorbeeld het bankrekeningnummer van de werknemer nodig, maar die informatie mag u niet zomaar gebruiken voor andere doeleinden. Soms is het onduidelijk wat u wel of niet mag volgens de privacywetgeving, zoals bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer. De FG kan uw organisatie over dit soort zaken adviseren, zodat u niet de mist ingaat.

Populairst