De WKR en het gebruikelijkheidscriterium

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet een tweetal wetsvoorstellen die het loondomein raken. In twee recente whitepapers belichtten we het wetsvoorstel ‘Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen’ (kortweg: Wet tegemoetkomingen loondomein, Wtl) waarmee twee voordelen voor werkgevers worden ingevoerd: het lage-inkomensvoordeel (LIV) per 2016 en het loonkostenvoordeel (LKV) per 2018. In deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, bespreken we de werkkostenregeling en het gebruikelijkheidscriterium. 

In het wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen’ kondigt het kabinet tevens een kleine, maar subtiele aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium in de
werkkostenregeling aan. Voortaan moet het aanwijzen van een bepaalde vergoeding of verstrekking van een bepaalde omvang gebruikelijk zijn, en niet de omvang van de vergoeding of verstrekking als zodanig. Ongebruikelijke vergoedingen of verstrekkingen zijn binnenkort altijd belast loon.

Gebruikelijkheidscriterium

De werkkostenregeling (WKR) geeft u in principe de volgende keuze: u kunt belaste vergoedingen en verstrekkingen als loon bij de werknemer verwerken of ten laste van de vrije ruimte (in 2015 1,2% van uw fiscale loonsom) brengen. Bij overschrijding van deze vrije ruimte, betaalt u over het meerdere een eindheffing van 80%. Het moet gaan om gebruikelijke vergoedingen en verstrekkingen, want ongebruikelijke vergoedingen en verstrekkingen moet u altijd als loon van de werknemer behandelen. De grens tussen ‘gebruikelijk’ en ‘ongebruikelijk’ is echter niet altijd duidelijk en zal door jurisprudentie nog nader worden ingevuld. Het kabinet wacht dit niet af en bedacht al een maatregel om misbruik tegen te gaan: het gebruikelijkheidscriterium.

gebruikelijkheidscriterium

0