Spring naar de hoofdtekst

Geef uw medewerkers de ruimte door te werken vanuit innovatieve tools

Werkgevers doen er verstandig aan de lat zo hoog mogelijk te leggen als het gaat om tools voor medewerkers optimaal aanbieden.

De veranderende kijk op het werken verandert snel. Mede omdat de gemiddelde medewerker in een Nederlands bedrijf tegenwoordig hoger opgeleid is dan ooit. Dit als gevolg van het feit dat een groot deel van het eenvoudige werk is uitbesteed aan lagelonenlanden of inmiddels geautomatiseerd is.

Daarnaast is er een ontwikkeling dat kenniswerkers steeds meer gespecialiseerd zijn.  Zij doen soms dingen die alleen zij en een kleine peer groep begrijpt. Hier zit meteen een enorme uitdaging voor HR voor de komende jaren, omdat met name kenniswerk zo specialistisch is. Hoe wil je als HR-manager hun dan nog gaan vertellen wat ze moeten doen Wees verstandig: besef dat regeltjes niet meer van deze tijd zijn. Geef je medewerkers meer ruimte en faciliteer dit met de juiste tools.

Vinden, binden en boeien van medewerkers

Essentieel voor de komende jaren is de vraag hoe u als HR het aanwezige talent de juiste werkomgeving biedt. Omdat goede mensen alleen maar schaarser zullen worden, hebben zij ook echt wat te eisen. Als het hun niet bevalt, dan zijn ze zo weer weg. Dat betekent ook het gebruik van tools in hun dagelijkse werkomgeving. Zij zijn inmiddels zo gewend aan innovatieve toolings en services in hun privétijd dat ze dit ook op de werkvloer verwachten. Men hoort te vaak de klacht dat medewerkers niet de juiste digitale tools tot hun beschikking hebben om en productief en gelukkig in hun werk kunnen zijn. Het is suboptimaal. Men vraagt zich vaak af: wil mijn werkgever überhaupt wel mee in innovatie in de werkomgeving?

Tooling in de werkomgeving is “driver” voor cultuurverandering

Werkgevers doen er verstandig aan de lat zo hoog mogelijk te leggen als het gaat om tools op de werkvloer optimaal aanbieden. Deze tools kunnen hiermee de driver zijn voor een cultuurverandering binnen het bedrijf. HR moet zich bewust zijn van de impact van de technologie binnen het bedrijf.  Het gaat dan veel meer om  vertrouwenscomponent. HR is geen controleur, geen politieagent. HR schept de voorwaarden en treedt alleen in uitzonderingssituaties op. Faciliteren door het scheppen van de juiste randvoorwaarden. De juiste middelen, maar ook de mogelijkheden om op eigen wijze samen te werken, zowel intern als extern. Vervolgens is het een kwestie van loslaten. Ruimte geven en vertrouwen op de professie en verantwoordelijkheid van uw medewerkers. Vertrouw erop dat ze hun vak verstaan en dat ze bovendien het beste uit zichzelf willen halen.

Rol van e-HRM in cultuurverandering
Als je wil dat jouw professionele mensen het bedrijf verder brengen, dient HR hen de mogelijkheid te geven hun eigen regisseur te zijn. Zo ook met personeelsadministratie en –beleid. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen gegevens en verwachten transparantie van de personeelsadministratie. Geef hen directe toegang tot deze informatie vanuit een innovatief e-HRM systeem. Inzage in verlofkaarten, verzuimcijfers, digitale loonstroken en het rechtstreeks indienen van declaraties is voor veel medewerkers niet meer dan logisch. Geef als HR hierin het goede voorbeeld en je zal zien dat dit leidt tot nieuwe creativiteit onder uw medewerkers.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom HRM & Salaris? Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!

Medewerkers

Populairst