Spring naar de hoofdtekst

Goed personeelsbeleid en de instroom van nieuwe medewerkers

Goed personeelsbeleid richt zich op de proces optimalisatie van drie vitale onderdelen. De instroom, de doorstroom en uitstroom van medewerkers.

ceo bemoeit zich met keuze HR Software

Goed personeelsbeleid richt zich op de proces optimalisatie van drie vitale onderdelen. De instroom van (nieuwe) medewerkers, de doorstroom van medewerkers (ontwikkeling) en het uitstroomproces  (het ontslag van medewerkers).

Personeelsbeleid en Instroom

Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een HR-afdeling is de instroom van nieuwe werknemers. Dat is geen verrassing: iedereen die bij een grote organisatie werkt heeft op een zeker moment contact gehad met HR. Maar er komt bij de instroom meer kijken dan veel mensen weten.

Werving en selectie

Werving ondersteunt de activiteiten die zijn gericht op het benaderen van kandidaten waar een uitgebreide selectieprocedure bij komt kijken. Het is zeker meer dan het enkel selecteren van de juiste kandidaat en de daaropvolgende aanstelling. Uiteindelijk draait het toch om het succesvol functioneren en dat begint bij de eerste dag van indiensttreding.

Voorkom teleurstellingen bij start nieuwe baan

Bij zes op de tien personen valt minimaal één aspect tegen bij de start van hun nieuwe baan. Als het tegenvalt, valt het gemiddeld ook goed tegen. Deze ontevredenheid zorgt voor demotivatie en mindere prestaties, en mogelijk tot ongewenst voortijdig vertrek. Voor een goede start is support in de eerste 90 dagen, de onboarding, erg belangrijk.

Goede onboarding zorgt voor een vliegende start
Het is belangrijk en vooral realistisch dat organisaties en ook de lijnmanagers de wederzijdse verwachtingen tijdens de onboarding van nieuwkomers toetsen. Zeker voor nieuwkomers die als high potentional worden gezien en organisaties dus willen behouden, zal er een pro-actief  plan klaar dienen te liggen. Realistisch en opgeteld vanuit wederzijdse verwachtingen. Hierbij is het ook te overwegen om tijdens de onboarding coaches te gebruiken of collega’s op gelijk niveau. Die kunnen vertrouwen geven en juist die persoonlijke aandacht geven waardoor wederzijdse verwachtingen ook worden waargemaakt.

Leren vanuit ervaringen en monitoring vanuit e-HRM
Een goed HRM-systeem is het ideale instrument om de instroom van nieuwe medewerkers in goede banen te leiden. Hiermee kan HR enerzijds gemakkelijker kwantitatieve gegevens verzamelen van mogelijke kandidaten met het oog op toekomstige instroom. Anderzijds kan HR alle ervaringen en gegevens vanuit e-HRM beter managen waardoor er betere, onderbouwde, beslissingen over het personeelsbestand genomen kunnen worden.  Een onmisbaar gegeven voor iedere HR-afdeling.

Anderen lezen ook

Onboarding bestaat uit alle ervaringen die ertoe bijdragen dat medewerkers zich thuis gaan voelen binnen de organisatie en effectief kunnen zijn in hun werk. Een goed instroomproces zorgt er voor dat een medewerker zijn functie snel leert kennen en de cultuur begrijpt. In deze whitepaper leest u 11 tips voor effectieve onboarding. Download de whitepaper ′11 tips voor effectieve onboarding

Populairst