Harmonisering van de instrumenten uit de Participatiewet

In eerdere whitepapers informeerden wij u uitgebreid over de nieuwe bepalingen die voortvloeien uit de Wet werk en zekerheid (WWZ). Er veranderen echter ook andere zaken in de arbeidsrechtelijke sfeer die gevolgen hebben voor de salarisadministratie. In drie nieuwe whitepapers zoomen we in op de Wet aanpak schijnconstructies, het einde van de nihilwaardering van de personeelslening eigen woning en de harmonisering van instrumenten uit de Participatiewet. Dit is deel 3. U kunt de whitepaper onderaan deze pagina downloaden.

Wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet

Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap bij de arbeidsmarkt betrekken. Een nobele doelstelling, maar wat betekent dit voor u als werkgever? In deze whitepaper praten we u bij over de ontwikkelingen op dit terrein.

Over het Wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet wordt naar verwachting omstreeks 20 oktober door de Tweede Kamer gestemd. De voorgestelde maatregelen moeten de bestaande verschillen in het aanbod van instrumenten voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet die via UWV of via de gemeente naar werk worden begeleid, harmoniseren. Kern van het voorstel is een uniforme no-riskpolis via UWV en een gelijke mobiliteitsbonus van € 2.000 per jaar voor de hele doelgroep van de banenafspraak.

Eerst leiden we u langs de hoofdlijnen van de Participatiewet en de daaruit voortgekomen maatregelen en instrumenten, zoals:

  • De banenafspraak;
  • Het doelgroepregister;
  • De quotumheffing;
  • De no-riskpolis;
  • De mobiliteitsbonus;
  • De premiekorting jongere werknemer.

Vervolgens belichten we het Wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet dat nu ter behandeling bij de Tweede Kamer ligt. Het voorstel voorziet in harmonisatiemaatregelen op het gebied van de mobiliteitsbonus (premiekorting), de no-riskpolis en op langere termijn ook de jobcoach.

Lees meer over de harmonisering van de instrumenten uit de Participatiewet, download hieronder de gratis whitepaper.

VoorkantWhitepaperDeharmoniseringvaninstrumentenuitdeparticipatiewet520x720

0