Het algemeen pensioenfonds

Een algemeen pensioenfonds (APF) is een nieuw type pensioenfonds dat werkgevers een aantal voordelen biedt. In een APF kunt u verschillende pensioenregelingen bundelen, terwijl u deze toch in afgescheiden compartimenten, zogenoemde collectiviteitskringen, kunt uitvoeren. Dit levert allerlei voordelen op. Bovendien biedt een APF meer flexibiliteit om in te springen op veranderende beleggingsresultaten.

Schaalvoordelen

Het samenvoegen – en al dan niet afzonderlijk uitvoeren – van diverse regelingen binnen één fonds levert schaalvoordelen op. Zo is het inrichten van een goed bestuur voor één grote partij eenvoudiger dan voor een aantal regelingen apart. En ook als het gaat om de uitvoeringskosten zijn aanzienlijke schaalvoordelen te halen, iets wat de pensioenaanspraken en -uitkeringen ten goede komt. Tegelijkertijd houden belanghebbenden binnen een APF wél zeggenschap over hun eigen regeling, dankzij de al genoemde compartimenten. Zie hierna.

Compartimenten

In een APF kunnen werkgever en werknemers zelf bepalen wat de reikwijdte van hun compartiment of collectiviteitskring is. Zo kunt u de risico’s en solidariteit beperken tot een zelfgekozen groep werknemers. Nieuw is dat er aldus een scheiding is tussen het werkkapitaal van het APF en de afzonderlijke pensioenvermogens van de compartimenten. In de uitvoeringsovereenkomst wordt vastgelegd op welke voorwaarden een onderneming kan toetreden of uittreden uit een collectiviteitskring.

VoorkantAlgemeenpensioenfonds

0