Het loonkostenvoordeel

In deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, belichten we het loonkostenvoordeel (LKV) dat naar verwachting per 1 januari 2018 zal ingaan. In een volgende whitepaper komt de aanscherping van de gebruikelijkheidstoets in de werkkostenregeling aan bod.

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Op Prinsjesdag diende het kabinet het wetsvoorstel Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (kortweg: Wet tegemoetkomingen loondomein, Wtl) in bij de Eerste en Tweede Kamer. In het wetsvoorstel wordt het huidige systeem van premiekortingen vervangen door loonkostenvoordelen (LKV’s).

Voordat we het LKV toelichten, zoomen we eerst in kort op de achtergrond van het wetsvoorstel en het huidige systeem van de premiekortingen.

Achtergrond wetsvoorstel Loonkostenvoordeel

De achterliggende idee van het wetsvoorstel is werkgevers te stimuleren om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te houden of te nemen. Om deze doelstelling meer slagkracht te geven, streeft het kabinet naar vereenvoudiging van fiscale processen en minder administratieve lasten voor werkgevers door geautomatiseerde verwerking en uitbetaling achteraf van tegemoetkomingen in de vorm van LKV’s. Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, komen de premiekortingen in hun huidige vorm te vervallen. U ontvangt voortaan per werknemer een vast bedrag per uur.

Lees meer over het loonkostenvoordeel.

Download hier uw gratis whitepaper

Voornaam
Emailadres

Loonkostenvoordeel