Het nieuwe ontslagrecht en transitievergoeding

In deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, zetten we voor u op een rij wat er vanaf 1 juli 2015 verandert op het gebied van het ontslagrecht en transitievergoeding.

Met de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft het kabinet het arbeidsrecht op een drietal gebieden ingrijpend gewijzigd. Naast de vernieuwing van het ontslagrecht en de duur van de WW-uitkering, veranderen de regels rond contracten voor bepaalde tijd en oproepcontracten ingrijpend. De nieuwe wet bestaat uit:

  • Stroomlijning van het ontslagrecht;
  • Verbetering van de rechtspositie van flexwerkers door het oneigenlijk en langdurig gebruik van flexibele arbeidsrelaties te ontmoedigen. Dit moet de rechtsongelijkheid ten opzichte van werknemers met een vast contract verkleinen. In de Whitepaper ‘De nieuwe regels rond tijdelijke werknemers en oproepkrachten’ leest u de belangrijkste wijzigingen, zoals de herziene ketenbepaling en de zogenoemde aanzegverplichting;
  • Aanpassing van de werkloosheidsregelingen, met onder andere een verkorting van de maximale duur van de Werkloosheidswet (WW).

Bijhouden personeelsdossier

Met de nieuwe Wet werk en zekerheid is het nog belangrijker om regelmatig functioneringsgesprekken te voeren en de verslagen en eventuele waarschuwingen te documenteren. Een goed personeelsdossier houdt in dat u op tijd gesprekken houdt, vastlegt en terugkomt op de afspraken. Dit moet u structureel doen, niet pas als er een conflict dreigt. Wanneer het personeelsdossier niet op orde is, loopt u meer nog dan nu het geval is het risico dat de kantonrechter besluit het dienstverband niet te ontbinden. Ook voor goed functionerende werknemers is de dossieropbouw van belang: bij een reorganisatie heeft u de mogelijkheid om bovengemiddeld functionerende werknemers buiten het afspiegelingsbeginsel te houden. Met een eHRM-softwarepakket heeft u de personeelsinformatie overzichtelijk op één plaats. Bovendien hebben uw werknemers altijd en overal toegang tot de informatie in hun eigen personeelsdossier.

Voorkant Whitepaper Het nieuwe ontslagrecht en de transitie vergoeding

0