Spring naar de hoofdtekst

Het nut van incentives

Als we niet helder zijn in wat we precies bedoelen, dan kom je niet uit op de plaats van je bestemming, sprak een consultant laatst poëtisch. Een belangrijk deel van dit geheim zit in ‘incentives’, zoals het ook wel in managementjargon wordt genoemd.

Een hond kun je van alles leren. Vooral als je hem beloont met iets lekker nadat hij iets goeds heeft gedaan.

Het is wellicht een gekke vergelijking, maar met mensen werkt dit principe net zo. Belonen werkt beter dan straffen. Het heeft minder nut om medewerkers die steevast te laat komen, te sanctioneren, in plaats van ze te stimuleren om het juist beter te gaan doen.

Dit principe is heel belangrijk als je als management of HR-afdeling bepaald bedrag van werknemers wilt veranderen. Want mensen willen niet graag veranderen en het gaat heel lastig als ze niet weten waarom ze zouden moeten veranderen of als de nieuwe situatie weinig meerwaarde oplevert. Ze moeten het nut ervan inzien en daarom is uitleg belangrijk.

Wees helder
Als we niet helder zijn in wat we precies bedoelen, dan kom je niet uit op de plaats van je bestemming, sprak een consultant laatst poëtisch. Maar aan welke knoppen moet je draaien waardoor medewerkers niet alleen iets doen omdat het moet, maar ook omdat ze het willen?
Een belangrijk deel van dit geheim zit in ‘incentives’, zoals het ook wel in managementjargon wordt genoemd. Je gebruikt een beloning om bepaald gedrag te beïnvloeden. En vaak werkt dat heel goed. Je kunt bijvoorbeeld een taart beloven voor die afdeling die met een medewerkersenquête de hoogste respons heeft.

In verhouding
Overigens moeten incentives wel in verhouding staan met de tegenprestatie. Dus je kunt medewerkers wel belonen met een cadeaubon van bijvoorbeeld 50 euro, maar niet met een Apple watch. Dan valt de compensatie onevenredig hoog uit en dan loop je aan tegen integriteitsproblemen bij de ontvangers. Bovendien hebben sommige beroepen een code als het gaat om het ontvangen van giften en geschenken.

Critici menen dat het werken met incentives of beloningen gewoon een vorm is van omkopen, maar dat zie ik toch anders. Het is echt bedoeld om goed gedrag te belonen. Als dat goed gebeurt, kan het helpen bij doorvoeren van grote veranderingsprocessen. Net zoals dat werkt bij honden.incentives

Populairst