Spring naar de hoofdtekst

Het verlofdoolhof

Het voorjaar is begonnen en dat betekent doorgaans dat er de komende maanden weer
veel baby’s geboren zullen worden. Grote kans dat je als HR-professional dan te maken
krijgt met diverse soorten verlof.

Het voorjaar is begonnen en dat betekent doorgaans dat er de komende maanden weer veel baby’s geboren zullen worden. Grote kans dat je als HR-professional dan te maken krijgt met diverse soorten verlof. Moeders hebben in Nederland recht op in totaal 16 weken zwangerschapsverlof. Over het verlof dat partners krijgen na de geboorte van een kind, ook wel geboorteverlof of kraamverlof genoemd, is al lange tijd discussie geweest. Tot 1 januari 2019 hadden zij recht op 2 dagen betaald kraamverlof. Met ingang van dit jaar hebben partners recht op maximaal 5 betaalde verlofdagen. Dat staat namelijk in de WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof) die per 1 januari van kracht is. Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het 1e halfjaar na de geboorte van de baby nog eens 5 weken extra kraamverlof krijgen. De verlofmogelijkheden voor partners worden hiermee fors verruimd, van 2 dagen tot maximaal 6 weken.

Ouderschapsverlof

Het zwangerschapsverlof en het kraamverlof moeten echter niet verward worden met ouderschapsverlof. Dat is het betaald verlof dat ouders kunnen opnemen om tijdelijk minder te werken en meer tijd te besteden aan een kind tot 8 jaar. Op dit moment hebben Nederlandse ouders alleen recht op onbetaald ouderschapsverlof, tenzij de werkgever ruimere voorwaarden heeft afgesproken. Het huidige ouderschapsverlof duurt een half jaar voor wie het in één keer opneemt. Maar die regels gaan binnenkort veranderen.

Wie betaalt?

In Europees verband is onlangs een richtlijn aangenomen die de EU-lidstaten voorschrijft dat beide ouders recht krijgen op ten minste twee maanden betaald ouderschapsverlof. De hoogte van de toeslag die de medewerkers in die periode ontvangen, mag het land zelf bepalen. Wel is vastgelegd dat met de toeslag gezinnen ‘een fatsoenlijke levensstandaard’ moeten kunnen behouden. Wie het verlof gaat betalen, mogen de EU-landen dan weer zelf bepalen. Juist daarover is nu veel discussie in Nederland. Er zijn plannen om de grens te leggen op 70% van het loon, maar ook gaan er stemmen op om de ouders tijdens het ouderschapsverlof volledig door te betalen. Nog niet alles over de inrichting van deze wet is dus nu al duidelijk en daarom moet je als HR professional de ontwikkelingen voorlopig nauwgezet blijven volgen.

Anderen lezen ook

Wil je kort de belangrijkste details van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof nalezen?

Download dan de whitepaper ‘Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)‘.

Download de whitepaper

Populairst