Spring naar de hoofdtekst

Hoe bedrijven kunnen werken aan het overbruggen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen

Loonongelijkheid is niet alleen een morele kwestie, maar ook een economische kwestie

Loonongelijkheid is niet alleen een morele kwestie, maar ook een economische kwestie. Als bedrijven vandaag de dag niet meer doen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen, waarom zal het de komende 25 jaar anders zijn?

Dit is wat werkgevers kunnen doen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen van hun respectieve organisaties te dichten:

Wees volledig transparant over salarissen

Dit is een heel goed uitgangspunt: volledig transparant zijn over hoeveel u personeelsleden betaalt voor een bepaalde functie, of dat nu in een vacature of een interview is.

Het is ook een goede gewoonte om marktsalarissen voor een specifieke functie te onderzoeken en vervolgens een eerlijk salaris te bieden op basis van de capaciteiten van de kandidaat, en niet primair hun geslacht. Bovendien moeten werkgevers vooraf in het sollicitatie gesprek uitleggen hoe HR de salarissen en salarisverhogingen bepaald worden, zodat de kandidaat weet dat ze niet worden uitgekozen omdat ze ‘geen man zijn’ – en een weloverwogen beslissing nemen om bij uw bedrijf te komen werken.

Werkgevers zouden in ieder geval loonverschillen openbaar moeten maken en vervolgens loonaudits moeten opnemen om die kloven te verkleinen. Bedrijven als Intel en Salesforce hebben dit al gedaan.

Geef vrouwelijke personeelsleden een loonsverhoging

Klinkt eenvoudig genoeg, toch? Toch zou je verrast zijn door het kleine aantal organisaties die het hebben gedaan.

Door uw vrouwelijke medewerkers een loonsverhoging te geven, kunt u de beloningsvoorkeur voor mannen en vrouwen op de meest moeiteloze en pijnvrije manier elimineren. Een toenemend aantal bedrijven staat nu onder druk om rapporten over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen te publiceren. U hoeft niet op deze lijst te staan wanneer uw werknemers een gelijk loon ontvangen en uw activiteiten ook niet onder de aandacht liggen van organisaties die zich inzetten voor gelijke rechten.

Toepassen van wetten op het gebied van beloning

Wetten op het gebied van beloningsgelijkheid vereisen dat bedrijven regelmatig beloningspraktijken onderzoeken en nauwkeurig onderzoeken, beoordelen waar de loonverschillen tussen mannen en vrouwen het grootst zijn, en de nodige maatregelen nemen om deze weg te werken. Nogmaals, transparantie binnen organisaties als het gaat om beslissingen en criteria met betrekking tot beloning kan deze op geslacht gebaseerde beloningsvoorkeur in hoge mate elimineren.

Minimum leefbaar loon

Een deskundige op het gebied van gelijke beloning heeft verklaard dat een van de beste manieren om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te overbruggen is door middel van loonbodems – of een minimum leefloon – en universele sociale bescherming. Aangezien vrouwen oververtegenwoordigd zijn in laagbetaald werk, zouden loonbodems en sociale bescherming juist vrouwen ten goede komen.

Gelijke rechten voor vakbondsdeelname en leiderschap

Bedrijven kunnen alle rechten van hun werknemers waarborgen door vrouwen toe te staan ​​zich samen met mannen te organiseren en te onderhandelen. Daarom is het belangrijk dat vrouwen betrokken worden bij het leiderschap van werkgevers en vakbonden, waardoor de weg wordt geëffend voor wetten die alomvattende kaders vaststellen voor loongelijkheid op de werkplek.

Stimuleer vaderschapsverlof

Uw bedrijf kan zeker vrouwvriendelijker worden door vaderschapsverlof voor vaders te stimuleren. Als ze extra vaderschapsverlof hebben, kunnen moeders veel eerder weer aan het werk komen, de benodigde aantal uren maken en zelfs meer geld verdienen – terwijl hun echtgenoten zich kunnen hechten aan de pasgeborene.

Populairst