Boekhouden voor zzp

Hoe ga je om met de eeuwige betweter?

Bij ons laatste bezoek aan een dierentuin liep er een tijdje een vreemde jongeman met ons mee
die overal uitleg bij gaf of commentaar op had. Hij deed alsof hij precies wist hoe dieren leefden,
want hij had een ‘boek erover gelezen’ of ‘hij wist er gewoon veel van’. Hoe je de persoon ook
negeerde, hij bleef om ons heen cirkelen en ongevraagd uitleg geven.

Jij kent die types misschien zelf ook wel. Betweters heb je namelijk overal, ook op de werkvloer.
Hoe ga je er het beste mee om? Volgens coach Nelly de Jong zijn er twee soorten betweters.
Zij die echt ergens veel van weten en zij die doen alsof ze ergens veel van weten. Beide typen hebben gemeen dat ze beter kunnen zenden dan luisteren.

Onwetendheid

Volgens De Jong komt betweterigheid voort uit een onzekerheid en proberen ze hun
onwetendheid over iets te maskeren. Die onzekerheid is ook de zwakke plek van de betweter.
Wat daarom in ieder geval werkt, is om met de betweter mee te praten. Als de betweter
voortdurend advies blijft geven of probeert om een betere manier te laten zien hoe je iets moet
doen, reageer dan gewoon met een respectvol: “Bedankt voor de suggestie” of zoiets.

Betweters genieten ervan als ze geprezen worden, beweert De Jong. Door hen te geven wat ze
nodig hebben, namelijk erkenning dat ze goed en belangrijk zijn, zullen ze eerder geneigd zijn
om ook te luisteren naar wat jij te vertellen hebt.

Compliment

In de meeste gevallen probeert een betweter niet opzettelijk om ergerlijk over te komen. Het
advies is dan ook om de betweter te complimenteren met zijn ideeën en zijn inzicht. Luister zo
geduldig mogelijk en vul vervolgens zijn ideeën aan met die van jou, adviseert coach Nelly de
Jong. “Spreek een betweter niet tegen, daar kunnen ze slecht tegen. Betweters zullen keihard
de strijd met je aangaan.”

Toch kun je ook voor een andere benadering kiezen. Je kunt de betweter voorzichtig
confronteren met zijn gedrag. Wanneer je de confrontatie aangaat met een betweterig persoon,
dan is het belangrijk om te laten zien hoe diens gedrag schadelijk is voor anderen, waaronder
jezelf. Dit kan bijvoorbeeld met cijfers en feiten.

Waarom?

En zelfs met al deze adviezen, blijft het soms moeilijk om met een betweter om te gaan.
Probeer je te verplaatsen in die persoon zodat je de beweegredenen beter begrijpt. Lukt dat
niet, of kun je niet meer begrip voor de betweter opbrengen, stap dan naar de
vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Deze objectieve buitenstaander kan jou of de
betweter in kwestie helpen met inzichten die jezelf niet ziet wanneer je er middenin zit.

De vertrouwenspersoon en de HR-afdeling moeten sinds dit jaar wel aan strengere
privacyregels voldoen. Lees in de gratis whitepaper ‘Privacy bij personeels- ensalarisadministratie‘ welke regels er nu gelden.

betweter

Rob van Loenen is Marketing Marketing bij Visma Software.
Connect met Rob: