Spring naar de hoofdtekst

HR afdeling krijgt steeds meer een sturende rol

Investeren in de toegevoegde waarde van medewerkers staat hoog op de agenda van de HR afdeling.


Meer dan ooit is het belangrijk dat de HR afdeling weet wat de organisatie in huis heeft. Mocht er door de crisis of welke economische reden mensen af moeten vloeien, dan kan HR daarbij helpen.

Dankzij nieuwe technologie kan HR over verschillende kwantitatieve gegevens beschikken die bruikbaar zijn. Welke medewerkers voegen het meeste toe aan de organisatie? Welke medewerkers zijn daardoor onmisbaar? Het voor HR belangrijk om dit te weten. Het zijn namelijk de meest effectieve, succesvolle en productieve medewerkers die absoluut moeten blijven als de organisatie moet snijden in het personeelsbestand. Bovendien kan een organisatie beter presteren en concurreren door de juiste mensen te behouden of deze talenten aan te trekken. In dat opzicht groeit de HR-afdeling uit tot een afdeling die de juiste informatie levert  om de organisatie aan te sturen.

TNS NIPO onderzoek

Investeren in de toegevoegde waarde van medewerkers staat hoog op de agenda van de HR afdeling. Dat blijkt ook uit een onderzoek van TNS NIPO. Uit dit onderzoek blijkt dat ‘besparen’ en ‘opleiden en ontwikkelen’ de belangrijkste prioriteiten zijn. Bijna een derde van de bevraagde HR managers geven deze onderwerpen de hoogste prioriteit. Het is alleen een kwestie om de juiste balans tussen deze twee onderwerpen te vinden.

Talent werven belangrijker dan functies

Een bijkomend effect is dat HR steeds meer waarde hecht aan talenten en minder aan functiespecificaties. Uit het onderzoek blijkt dat 6 op de 10 HR-managers vindt dat werven op talent de kans vergroot dat nieuwe groepen potentiële medewerkers worden aangeboord, die anders nooit gevonden zouden worden.

De rol van HR afdeling groeit

Door deze beweging groeit langzaam de rol van HR. Samen met Finance krijgt HR een steeds centralere rol bij de sturing en ontwikkeling van de organisatie. Daarbij gaat het steeds vaker om de productiviteit van het bedrijf. Het is daarom belangrijk dat HR goede kennis heeft van de ‘business’. Een e-HRM systeem is hierbij onontbeerlijk.

Alleen dan kan HR de juiste adviezen uitbrengen. Bovendien kan HR dan ook initiatieven nemen die waarde toevoegen, de effectiviteit vergroten, efficiëntie verhogen of kosten beperken.

Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & Salaris?
Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!
HR afdeling

Populairst