Spring naar de hoofdtekst

HR en Lijnmanagers op een lijn.

Wanneer HR en lijnmanagers goed samenwerken komt dat het bedrijf ten goede. En dat is in het belang van beide.

Wanneer HR en lijnmanagers goed samenwerken komt dat het bedrijf ten goede. En dat is in het belang van beide. De samenwerking moet ertoe leiden dat tactische en operationele HR zaken door lijnmanagers opgepakt kunnen worden. Wanneer dit goed wordt opgepakt kan de lijnmanager veel effectiever worden omdat deze minder afhankelijk wordt van de afdeling HR. Het voordeel voor HR is dat zij meer bezig kunnen zijn met strategische vraagstukken. Dit zijn een viertal onderdelen waar de samenwerking tussen ‘de lijn’ en HR tot wasdom kan komen:

Recruitment

Een belangrijke functie van HR is het ondersteunen van de personeelsbehoefte van de organisatie. HR- en lijnmanagers moeten regelmatig en vaak communiceren om de vaardigheden en kwalificaties te bepalen die nodig zijn om de verschillende functies goed in te vullen. Wanneer er een vacature vrij komt bekijken een HR-recruiter en de lijnmanager de functiebeschrijving op juistheid en volledigheid. Tijdens het wervings- en selectieproces adviseert HR de lijnmanagers over het identificeren en selecteren van gekwalificeerde kandidaten. Doel is om de lijnmanager zo te trainen dat alleen bij meer gecompliceerde functies de HR afdeling er bijgehaald hoeft te worden om de vacature ingevuld te krijgen.

Personeelsstrategie

Strategische planning tussen HR- en lijnmanagers is nodig om de (nabije) toekomst inzake eisen aan functie goed in kaart te brengen. Zo kan er gezamenlijk besloten worden of nieuwe trainingen en opleidingen nodig zijn om aan die eisen van de toekomst te voldoen. Ook kan er gekeken worden welke promoties er nodig zijn en wat er nodig is om zo een promotie een succes te laten zijn. Maar misschien moet er met het oog op toekomstige eisen van buiten ingehuurd worden om de huidige kennis van werknemers aan te passen of te vergroten. Door goed samen te werken aan onmiddellijke en toekomstige personeelsbehoeften, profiteren HR- en lijnmanagement van lagere kosten voor recruitment, training of inhuur van externen. Bovendien profiteert de organisatie van een goede opvolgingsplanning en voldoende personeel.

Prestatiemanagement

Training en ontwikkeling is een HR-taak om lijnmanagers te scholen en voor te bereiden op een aantal leiderschapstaken. Een logische taak is onder andere het voeren van voortgangsgesprekken met medewerkers. Lijnmanagers worden door HR ondersteund om er voor te zorgen dat de lijnmanagers met hun medewerkers behandelen in lijn met de filosofie van het bedrijf. Human resources trainers ontwikkelen leerdoelen op basis van het begrip van lijnmanagers van de coaching filosofie van de organisatie. Onderwerpen voor leiderschapstraining omvatten zaken als het geven van constructieve feedback en het geven van eerlijke en onpartijdige beoordelingen van de prestaties van werknemers. HR- en lijnmanagers moeten daarom samenwerken om ervoor te zorgen dat de organisatie een consistente benadering van prestatiemanagement hanteert. Inconsistent gedrag in beoordelingen hebben een zeer negatieve invloed op de werkplezier van medewerkers en daarmee de prestatie van het bedrijf als geheel.

Conflictoplossing

Conflicten op de werkplek zijn vrijwel onvermijdelijk. Zeker wanneer afdelingsmedewerkers afkomstig zijn van verschillende culturen, diverse werkstijlen hanteren en de persoonlijkheden sterk contrasteren. Wanneer zich conflicten voordoen, vragen lijnmanagers doorgaans advies aan HR bij het oplossen van problemen tussen werknemers of problemen tussen werknemers en hun managers. Als er weinig communicatie en kennisuitwisseling tussen HR en ‘de lijn’ heeft plaatsgevonden kan het voor human resources moeilijk zijn om te bepalen wat ten grondslag ligt aan het conflict en hoe dit op te lossen. Een positieve werkrelatie tussen HR en lijnmanagement vergemakkelijkt het gemakkelijker afhandelen van onderzoek en bemiddelen bij geschillen tussen medewerkers. Er is veel meer vertrouwen en inzicht doordat er sprake is van een gemeenschappelijk gedeelde bedrijfsfilosofie en de lijnmanagers volgens afspraken dossiers bijhoudt en rapporteert.
Deze en nog vele andere onderwerpen maken een goede samenwerking noodzakelijk. Lees hier meer over in onze whitepaper.
Coachend leidinggeven

Download de whitepaper

Populairst