Spring naar de hoofdtekst

HR faciliteert een leven lang leren en veranderen

HR moet ervoor zorgen dat er lerend vermogen ontstaat om nu en in de toekomst verandering te kunnen verankeren in de organisatie. Faciliteer een leven lang leren voor medewerkers en leg zo de basis voor een wendbare organisatie. Focus juist in deze tijden ook op je belangrijkste asset: je medewerker.

Marc van Gaal, Director of Product Marketing bij Visma|Raet

De arbeidsmarkt is flink in beweging. Belangrijke trends van vandaag zijn de voortschrijdende digitalisering, de flexibilisering van arbeid, de robotisering van werkzaamheden en de krapte op de arbeidsmarkt. De Covid-19 heeft hierbij gefungeerd als een katalysator. In al het technologisch geweld, kan en mag de ontwikkeling van medewerkers niet achterblijven. HR moet ervoor zorgen dat er lerend vermogen ontstaat om nu en in de toekomst verandering te kunnen verankeren in de organisatie. Faciliteer een leven lang leren voor medewerkers en leg zo de basis voor een wendbare organisatie. Focus juist in deze tijden ook op je belangrijkste asset: je medewerker.

Door Marc van Gaal, Director of Product Marketing, en Marco Winkel, HR Director bij Visma|Raet.

Nieuwe vormen van samenwerking, interactie en transactie zijn noodzakelijk geworden om het hoofd boven water te houden. Digitaal en online is de norm. Uit de praktijk blijkt dat digitalisering binnen elke organisatie zijn intrede heeft gedaan. Organisaties hebben veel tijd en energie gestopt in het implementeren van een digitaal platform, dat veilig en gebruiksvriendelijk is. We weten ook dat het veranderen niet meer verdwijnt. Je moet als organisatie wendbaar zijn en dat begint bij je basis; HR. Het zijn immers de mensen die jouw organisatie draaiende houden en inspelen op al die veranderingen, zoals bij Covid-19. 

Ambities en doelstellingen

Het werven en behouden van professionals die een bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid en wendbaarheid van de organisatie zorgt al tijden voor kopzorgen bij recruiters. Iedereen zoekt immers naar deze professionals in een tijd die wordt gekenmerkt door de war on talent. Hoewel de situatie op de arbeidsmarkt uiterst onzeker is, wil je er zeker van zijn dat de juiste kandidaten voor jouw organisatie kiezen. Het is goed om te zien dat het onderwijs gericht is op de toekomst, maar hoe weet je als bedrijf of instelling welke competenties nodig zijn? Om deze vraag te beantwoorden, moet je HR-beleid aansluiten bij de business strategie op korte en langere termijn. Welke ambities en doelstellingen wil je realiseren en welke strategie heb je om daar te komen? Dit vertaal je vervolgens naar de HR-omgeving: welke competenties heb je nodig om succesvol te zijn, afgezet tegen de kennis en vaardigheden bij de bestaande workforce? Dan weet je tevens dat er werk aan de winkel is om de juiste professionals te behouden. Uit de HR Benchmark 2020 van Visma|Raet blijkt bijvoorbeeld dat het creëren van de juiste cultuur essentieel is.

Verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling

Uit dezelfde HR Benchmark 2020 komt naar voren dat zowel HR-professionals als bestuurders meer inzicht willen in de huidige kennis, vaardigheden en competenties van hun medewerkers. Doordat dit inzicht ontbreekt of niet volledig is, hebben organisaties moeite om een ontwikkel- of recruitmentstrategie uit te stippelen. Tegelijkertijd kunnen we ook uit deze HR Benchmark concluderen dat medewerkers open staan voor impulsen vanuit de werkgever om zichzelf te ontwikkelen. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling maar weten eigenlijk niet zo goed wat ze nodig hebben om toekomstbestendig te zijn. Er ontstaat dus een patstelling. Medewerkers zien de noodzaak om zichzelf verder te ontwikkelen en staan hier ook voor open, maar HR-professionals en bestuurders kunnen maar moeilijk bepalen in welke richting dit moet gebeuren. 

Gericht benaderen

Wat je nodig hebt is een dashboard waarop de vaardigheden en competenties van medewerkers inzichtelijk zijn gemaakt. Zo kun je aan de hand van geavanceerde softwareoplossingen gericht monitoren in hoeverre de ontwikkelingen richting een wendbare organisatie vorderen. Tegelijkertijd biedt een dergelijk dashboard houvast voor recruitment. In de ‘war on talent’ kun je nu heel gericht kandidaten benaderen, die op hun beurt een goede indruk krijgen van jouw organisatie. Je kunt namelijk duidelijk maken dat je investeert in hun ontwikkeling en je staat garant voor een leven lang leren en veranderen.

Vergeet hierbij niet ook je learning en development programma’s tegen het licht te houden. Voorlopig lijken klassikale bijeenkomsten uit den boze, dus moet je digitale alternatieven ontwikkelen.  Covid-19 heeft ons ook hier laten zien dat met kortere trainingen op het moment dat het nodig is hetzelfde resultaat kan worden gehaald. Een leven lang leren is prima, maar wel op basis van korte, gerichte leermomenten die medewerkers direct op weg helpen. Wat ten slotte weer uitstekend past bij de wendbare en flexibele organisatie. Het is in dit kader hoopgevend te zien dat het ministerie van Sociale Zaken initiatieven ontplooid onder de noemer Leven Lang Ontwikkelen. Het zou mooi zijn als dit wordt doorvertaald in concrete plannen. Een leven lang leren is geen loze kreet, het is bittere noodzakelijk om bij te blijven in de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

 

Opleidingsmanagement

Haal meer rendement uit opleiden met een Leer Management Systeem. En verhoog zo de kwaliteit en inzetbaarheid van je medewerkers.

Lees meer over opleidingsmanagement

Populairst