Spring naar de hoofdtekst

HR stakeholders managen – hoe hou ik al die borden in de lucht?

Een succesvolle HR-strategie hangt af van hoe goed u iedereen binnen en buiten de organisatie betrekt om uw doelen te bereiken. Dit hangt mede af hoe de communicatie tussen de stakeholders en HR wordt onderhouden en uitgevoerd.

Een succesvolle HR-strategie hangt af van hoe goed u iedereen binnen en buiten de organisatie betrekt om uw doelen te bereiken. Dit hangt mede af hoe de communicatie tussen de stakeholders en HR wordt onderhouden en uitgevoerd.

Wie zijn de HR-stakeholders

In feite is iedereen in uw bedrijf een stakeholder in de HR-strategie. Iedereen wordt beïnvloed door HR-processen en wil ook een vorm van inspraak hebben. Wanneer u echter begint met het implementeren van een HR-strategie, moet u in eerste instantie belanghebbenden betrekken die representatief zijn voor alle stakeholders. Het is in het belang van het slagen van de strategie om van elke stakeholder de belangen en standpunten te weten. Alleen dan kan HR een strategie ontwerpen, en implementeren, die stakeholders zien als iets waar ze zelf aan hebben bijgedragen. 

(Inter)nationale en lokale belangen

Al uw stakeholders in het bedrijf hebben een lokale, regionale, landelijke of soms internationale focus. Dit is afhankelijk van de aard van hun taken binnen de organisatie. Idealiter zouden ook deze perspectieven moeten worden opgenomen in de HR-strategie.
Veel bedrijven hebben een landelijke of soms een wereldwijd model geïmplementeerd, waarbij beleid, procedures en hulpmiddelen centraal worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat de doelstellingen in de hele organisatie worden behaald.

Bedrijven groeien door uit te breiden naar nieuwe lokale markten, door fusies en overnames of door het opzetten van een lokale vestiging. Succes is dan vaak afhankelijk van de aanpak op basis van lokale culturen en zakelijke behoeften. In dergelijke omstandigheden is een centraal aangestuurde en generalistische wijze van werken niet altijd geschikt. De verschillen in cultuur tussen het noorden en het zuiden van Nederland zijn al groot, laat staan als we over de grens kijken. Uw HR-strategie moet flexibel genoeg zijn om deze verschillen comfortabel en soepel te integreren om iedereen tevreden te stellen. 

Belangrijkste stakeholdergroepen

Verschillende groepen stakeholders hebben verschillende opvattingen en behoeften. Het is uw doel om de kennis en vaardigheden van iedereen optimaal te benutten om uiteindelijk de beste afstemming voor het strategische plan te bereiken. Een cultuur van feedback geven is daarbij belangrijk. 

Er zijn natuurlijk verschillende communicatiemethoden die u hiervoor kunt gebruiken. Ongeacht de gekozen methode is het doel om de belanghebbenden aan te moedigen om hun mening te geven, naar hen te luisteren, feedback van hen te krijgen en vervolgens mee te nemen in uw strategie die zinvol is voor lokale en (inter) nationale afdelingen.  
De beste manier om met deze groepen te communiceren, kan onder verschillende omstandigheden variëren. Hier beschrijven we elk van de belangrijkste stakeholdergroepen in een organisatie en het belangrijkste, door communicatie te bereiken doel.

Lokale HR-afdelingen – delen verantwoordelijkheden en werkwijzen

Pas op niet dat u niet het wiel opnieuw aan het uitvinden bent. Door uit te zoeken welke kennis en best practices al beschikbaar zijn vindt u wellicht informatie die ook voor anderen in verschillende markten en regio’s gebruikt kunnen worden. Door verantwoordelijkheden te delen met lokale HR-afdelingen en hun input en feedback te omarmen, zorgt u ervoor dat de HR-strategie ook mede dankzij hen is.

CEO’s en senior executives – pitch voordelen en zorg voor ondersteuning

Topmanagers zijn degenen die het initiatief en beslissingen kunnen nemen om door te gaan. Ze hebben er zelf belang bij om een ​​wereldwijd beeld van hun talent over de hele wereld te krijgen om het bedrijf strategisch en financieel verder te helpen. Deze leiders van het bedrijf zullen als sponsor optreden voor uw plannen als zij de voordelen voor het bedrijf zien. Organiseer high-level, high-impact meetings.

Medewerkers – creëer een zichtbare, proactieve en samenwerkende ervaring

De medewerkers vormen de grootste groep gebruikers van uw HR-systeem en moeten er vanaf het begin bij worden betrokken. Door te laten zien hoe HR hen kan ondersteunen en helpen, organiseert u een buy-in. Dit helpt enorm bij het creëren van een gezonde organisatiecultuur van openheid, vertrouwen en transparantie. 
Kies voor een proactieve communicatie waardoor HR-communicatie veel zichtbaarder wordt. Hierdoor ontstaat een meer positieve, inclusieve sfeer en een rijkere werknemerservaring. Werknemers zijn dan veel meer bereid om zich aan de regels en normen te houden en meer betrokken om ideeën te delen. 

Managers – maak het hen gemakkelijk om aan people management te doen

Aangezien lijnmanagers beschikken over beslissingsbevoegdheden die het dagelijks leven van hun teams beïnvloeden, is het veiligstellen van hun goedkeuring en ondersteuning al het halve werk. Zij zullen uw verandermanagers zijn die hun teams hands-on leiden. Open communicatiekanalen zijn cruciaal, vooral wanneer managers niet vanuit het hoofdkantoor werken. Begin gesprekken in formele en informele settings om te inzicht te krijgen in hun personeelsbeheerbehoeften en laat zien hoe zij hun teams kunnen ontwikkelen.

Anderen lezen ook


In deze whitepaper wordt het belang van een goede voorbereiding besproken bij de selectie van HRM software. Een aantal concrete tips zullen u helpen om tot een weloverwogen keuze te komen.

Download de whitepaper

Populairst