Spring naar de hoofdtekst

HR Trends 2014: Talentmanagement en e-HRM

Als belangrijke HR trends voor 2014 blijft het ontwikkelen van talent een grote uitdaging.

HR heeft heel wat te bewijzen het komende jaar. Wat staat ons te wachten op het gebied van HR?

“Als belangrijke trend voor 2014 blijft het ontwikkelen van talent een grote uitdaging”, zegt Lucas van Wees, lid van het hoofdbestuur van de NVP; de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling.

HR trends: voor 2014 blijft het ontwikkelen van talent een grote uitdaging

“In het onderzoek HR Trends 2013-2014 scoort dit thema hoog samen met strategische personeelsplanning en invoering van de werkkostenregeling.”

Het onderzoek naar de trends in 2013 en 2014 is uitgevoerd door Berenschot en Performa en gehouden onder meer dan duizend interne en externe HR- en salarisprofessionals in Nederland. Uit het zojuist verschenen Europese rapport Creating people advantage 2013 waarin de resultaten staan van onderzoek onder meer dan 2300 professionals in 34 landen, blijkt dat deze trend internationaal is. Van Wees: “In vrijwel alle landen staat het ontwikkelen van talent en leiderschap bovenaan, gevolgd door HR-analytics, strategische personeelsplanning en rapportage. In Nederland staat HR-analytics zelfs bovenaan, en talentontwikkeling en leiderschap op de tweede plaats.” Van Wees noemt het interessant dat de BCG stelt dat er voor beide topics veel vraag naar ontwikkeling is, maar dat de opbrengst van deze investeringen niet altijd bekend of duidelijk is.

Een andere ontwikkeling voor 2014 is grote vraag naar e-HRM applicaties

e-HRM draait in 2014 vooral om mobiele applicaties. Alle informatie moet altijd overal beschikbaar zijn. En personeel moet het hele jaar door door iedereen kunnen worden beoordeeld. Het efficiënt inrichten van HR bij organisaties krijgt meer en meer aandacht waarbij verwacht wordt dat e-HRM  hieraan een belangrijke bijdrage gaat leveren. Bedrijven zetten de eerste stappen gaan zetten naar de zogenaamde effectiviteit van HR. Hierbij staat centraal hoe de investeringen in HR bijdragen aan de productiviteit en kwaliteit van medewerkers, en daarmee aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Hierbij is het essentieel om de juiste beslissingen te nemen op basis van de juiste informatie. Organisaties die gebruik maken van een e-HRM-portal kunnen dit doen dankzij de toegang tot actuele brondata waaraan medewerkers zelf een belangrijke bijdrage leveren.” Een van de uitdagingen is hoe HR-data op meerdere devices toegankelijk is te maken want medewerkers willen hun HR-administratie en handelingen zelf kunnen uitvoeren en managen.

Bron artikel: PW De Gids  december 2013HR trends

Populairst