Spring naar de hoofdtekst

Strategisch HRM-beleid slaagt vooral in een waarde gedreven organisatie

Talent heeft de ruimte nodig, vertrouwen en stimulans en een van de randvoorwaarden voor talentontplooiing is faciliterend leiderschap. controle naar autonomie met HR als change agent.

Veel HR-professionals zijn dagelijks op zoek naar wegen om de doelstellingen van de organisatie te vertalen naar een effectief HRM-beleid. Een strategie die mede is afgestemd op het faciliteren van nieuwe generaties werknemers. Deze nieuwe generatie is ambitieus, hecht aan vrijheid en kiest eerder voor zelfontplooiing dan status. Een organisatie die de vruchten wil plukken van deze nieuwe waarde gedreven organisatievormen zal op de verschillen moeten inspelen.

Stephen Covey is een van de grondleggers van waarden gedreven organiseren. Zijn visie op effectief leiderschap, wederzijdse afhankelijkheid en van binnen-naar-buiten denken staan centraal in de waarden gedreven organisatie. Het ‘wij-gevoel’ zegeviert boven het klant denken. De waarden en overtuigingen van de mensen in de organisatie staan centraal. Als de organisatieleden goed en met plezier functioneren, heeft dat een positieve uitwerking op de klanttevredenheid en de marktpositie, dát is de overtuiging van de waarden gedreven organisatie. Talentontplooiing is de kern van het HR beleid.

Talentontplooiing en Faciliterend leiderschap

Talent heeft de ruimte nodig, vertrouwen en stimulans en een van de randvoorwaarden voor talentontplooiing is faciliterend leiderschap. controle naar autonomie met HR als change agent. Sturen, controleren en verantwoorden belemmeren talenten in hun groei. Faciliteren is de nieuwe vorm van leiderschap. Het is de kunst om vanuit een faciliterende rol de drijfveren, passie en kwaliteiten van mensen tot wasdom te brengen.

HR zal faciliterend leiderschap de ruimte moeten bieden. Mensen presteren beter als zij een gevoel van voldoening en betekenisgeving uit hun werk halen. Talentontplooiing vraagt dan ook om ruimte, feedback, dialoog en perspectief.  Ingrediënten die aansluiten bij de verschuiving naar een netwerksamenleving.

De positie van HR
De positie van HR in de waarden gedreven organisatie wordt gevormd vanuit de veronderstelling dat mensen echt het verschil maken.  HRM-beleid draagt op alle niveaus bij aan de verbinding tussen de waarden van het bedrijf en die van de mensen die in en om de organisatie werken. Het uitdragen van het organisatieverhaal in woorden en daden is een van de uitdagingen waar HR voor staat. Ontwikkeling, ruimte en groei zijn de sleutelwoorden van het HRM-beleid.

Daar passen geen vaste functieprofielen, overlegstructuren en managementlagen bij. Wel generieke profielen, talentenpools en vormen van flexibele arbeid die aan elkaar verbonden zijn vanuit gemeenschappelijke waarden.

HRM-beleid

HR kan  daarbij zorgen voor de juiste randvoorwaarden die talent duidelijk in staat stelt te excelleren.

Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & Salaris?
Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!
HRM-beleid

Populairst