Spring naar de hoofdtekst

HRM goed voor klanttevredenheid, personeel en financiën

Bij organisaties heeft de inzet van HRM een positief effect op de financiële resultaten, de klanttevredenheid en de tevredenheid van het personeel.

Bij zowel particuliere bedrijven als de overheid heeft de inzet van HRM een positief effect op de financiële resultaten, de klanttevredenheid en de werknemerstevredenheid. Dat vindt de Rotterdamse bestuurskundige Bram Steijn. “Juist in crisistijd heeft HRM absoluut toegevoegde waarde.”

Klanttevredenheid en werknemerstevredenheid

Bram Steijn, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en gespecialiseerd in het vakgebied HRM in de publieke sector, deed samen met PwC en ActiZ onderzoek naar het gebruik van HRM in de zorgsector. “Daaruit bleek de inzet van HRM een positief effect te hebben van7 procent op de financiële resultaten”, vertelt hij. “Ook de klanttevredenheid en de werknemerstevredenheid namen toe, met vergelijkbare percentages. Er was een duidelijke afname van het ziekteverzuim onder werknemers. De effecten lijken (relatief) klein, maar het gaat om veel geld. Vergeet niet: de prestaties van organisaties worden niet bepaald door HRM alleen. Veel meer factoren zijn belangrijk, maar de rol van HRM is wel heel duidelijk.”

Crisis
Nuttig of niet, het is crisis en er lijkt weinig ruimte voor nieuwe investeringen. Steijn begrijpt dat organisaties in crisistijd minder investeren in HRM, maar ziet ook een paradox. “Juist in een crisis heeft HRM veel toegevoegde waarde. We willen meer doen met minder mensen. Zaken als het nieuwe werken, mobiliteitscentra en reorganisaties kosten HRM-medewerkers veel tijd. Tegelijk neemt de onzekerheid in organisaties toe. Werknemers denken voorlopig niet aan een nieuwe baan – ze blijven zitten waar ze zitten – en het aantal sollicitanten stijgt enorm. De HRM-medewerker heeft daarom genoeg te doen.”

Ook voor de ontwikkeling en opleiding van personeel– volgens Steijn een belangrijk onderdeel van HRM dat bovendien aantoonbaar effect heeft – is momenteel weinig tijd en geld. “Het gevaar van de crisis is dat HRM-afdelingen vooral bezig zijn met de waan van de dag. Ze hebben te weinig oog voor strategie, bijvoorbeeld voor de manier waarop ze hun organisatie optimaal kunnen positioneren. In crisistijd is dat heel begrijpelijk en logisch, maar organisaties die wél strategisch denken, hebben straks na de crisis een groot voordeel. Iedereen weet dat bedrijven het beste functioneren als de capaciteiten van het beschikbare personeel optimaal worden ingezet. ‘A happy worker is a productive worker’.”

Standaardisatie, maar ook maatwerk

Zolang de crisis aanhoudt verwacht Steijn (nog)meer processen van schaalvergroting en een verdere automatisering van standaardprocessen. “Maar zeker als de economie weer aantrekt, zal er een roep klinken om maatwerk. En ik sluit niet uit dat in de toekomst de leidinggevende – nog meer dan nu –verantwoordelijk zal zijn voor de implementatie van HRM. HRM wordt dan nog meer iets dat zich afspeelt in de ‘backoffice’, hoewel ondersteuning van lijn- en topmanagement essentieel is.” Steijn denkt dat zowel grote als kleine(re) organisaties baat hebben bij invoering van de juiste HRM-processen. “Een kenmerkend verschil is dat grote organisaties door schaalvoordelen meer kunnen doen aan strategisch HRM. Daar staat tegenover: kleinere organisaties zijn beter in staat om maatwerk te leveren, doordat ze minder anoniem zijn. Maatwerk is essentieel voor het optimaal benutten van menselijk potentieel. Voorwaarde is wel dat de HRM-functie ook in een kleinere organisatie adequaat is ingericht.”

Welke software?
HRM is meer dan alleen software. Toch is de aanschaf van een HRM-systeem een belangrijke stap bij de verbetering van de HRM-processen in een organisatie. Waar moet je op letten? Steijn: “Voor de gebruiker is gebruikersvriendelijkheid essentieel. Eenvoudige invulvelden, makkelijke zoekfuncties en niet steeds opnieuw dezelfde informatie hoeven aanleveren. Een slecht toegankelijk systeem wordt niet goed gebruikt, of mensen gaan er eigen systemen ‘omheen’ ontwikkelen.” Daarnaast moeten organisaties goed nadenken over de rol van het internet bij het gebruik van HRM-software.

Wat is – nu en in de nabije toekomst – de rol van e-HRM, volgens Steijn? “Naarmate werknemers in hun privéleven meer doen met internet, verwachten ze ook op hun werk meer ‘online’ te kunnen. Het gemak van Google stelt bijvoorbeeld eisen aan de software die mensen op het werk gebruiken.”

Voor organisaties die op het punt staan nieuwe investeringen te doen in HRM-software, heeft Bram Steijn tot slot twee waarschuwingen. “De verwachtingen over de inzet van ICT in het algemeen zijn meestal erg ‘positief’. De kosten blijken vaak hoger en de opbrengsten lager dan verwacht. HRM is nu eenmaal mensenwerk. Dat wil overigens niet zeggen dat je er niet aan moet beginnen, want goede software maakt werken een stuk eenvoudiger. Maar belangrijk is dat de verwachtingen niet te hoog gespannen zijn.” Steijn waarschuwt verder voor een verkeerde keuze van HRM-software. “Een miskoop kost niet alleen geld, maar leidt ook tot ergernis en cynisme in de organisatie, en tot weerstand tegen verdere veranderingen. Medewerkers zullen minder positief aankijken tegen een volgende ontwikkeling, al dan niet terecht. Ga dus niet te lichtzinnig te werk, de schade kan groot zijn.”

Bron: www.ictinformatiecentrum.nl

Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & Salaris?
Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!
Klanttevredenheid

Populairst