Spring naar de hoofdtekst

HRM moet actief antwoord geven op stil verzuim

Wees als HR-manager het sluimerend probleem voor van stil verzuim en maak het bespreekbaar.

Verzuim wordt altijd gerelateerd aan daadwerkelijke ziekteverzuim maar iedereen weet dat door de economische onzekerheid  het verzuim daalt als gevolg van onzekerheid. Werknemers zijn bang zich ziek te melden omdat ze denken hiermee  mogelijk hun baan te verliezen.

De stress op de werkvloer neemt hier in feite toe en de zorgen over de toekomst spelen een grote rol  op de productieve én duurzame inzetbaarheid van werknemers.. Er zijn maar weinig bedrijfstakken die daarvan gevrijwaard blijven. Het verzuim mag dan wel in cijfers afnemen maar het personeel werkt door stress over behoud van hun baan niet naar vermogen. In het professionele HR-circuit wordt dit “stil verzuim” genoemd.

Snelle groei en nog geen zicht op de kosten van stil verzuim

Dit stille verzuim is voor HR niet direct zichtbaar en ook niet vast te leggen in formele cijfers. Maar naarmate crisis vordert wordt het probleem duidelijker en duidelijker. Een recente studie van de Arbo Unie geeft zelfs aan dat het om  10 tot 20 procent van de werknemers gaat.

Wat te doen tegen dit verschijnsel?

Als HR-manager kun je niet bij de pakken neerzitten. Dit probleem dient pro-actief te worden opgepakt . De essentie is om deze gevallen direct bespreekbaar te maken om hiermee de vitaliteit en dynamiek van de medewerker actief te houden. Wees als HR-manager dit sluimerend probleem voor  en maak het bespreekbaar. Zeker als u (ook in de wandelgangen) hoort over een mogelijk probleem. Neem het initiatief, betrek uw medewerkers met gesprekken, stel hen gerust en ondersteun hen in het bereiken van hun resultaten.

Deze aanpak staat dus volledig in het teken van het winnen van het “vertrouwen” van uw medewerkers.  Stip nogmaals aan wat zij betekenen voor het bedrijf en attendeer hen op de meerwaarde voor de organisatie.  Wees hierin transparant en communiceer dit op persoonlijk niveau in het digitale e-HRM dossier  van uw werknemer maar ook in interne communicatiemedia zoals uw intranet.

Belang van e-HRM

In de gespreken met uw medewerkers kan het digitale HRM dossier u ondersteunen omdat hierin  allerlei informatie rondom de situatie persoonlijk aan uw medewerker ter beschikking kan worden gesteld. Denk hierbij aan casemanagement begeleiding, controle en procesomschrijvingen voor een snelle vitale terugkeer van uw werknemer.

Een dergelijk digitaal dossier kan de een op een communicatie bevorderen en ook dat werpt zijn vruchten af voor het onderlinge vertrouwen. Verzuimbestrijding is tenslotte een kwestie van vertrouwen, ondersteuning en motivatie.

Eerder schreven wij al een whitepaper over het verlagen van Verzuim met als titel: ‘Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-HRM’.

Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & Salaris?
Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!
stil verzuim

Populairst