Spring naar de hoofdtekst

‘Ik ben helemaal opgebrand’

Vroeger toen ik nog op school zat, gebeurde het wel eens dat een leerkracht uitviel omdat hij of zij overspannen was. Nu blijkt dat zelfs nog vaker voor te komen, alleen heeft het een andere naam: burn-out.

Whitepaper Visma

Vroeger toen ik nog op school zat, gebeurde het wel eens dat een leerkracht uitviel omdat hij of zij overspannen was. Nu blijkt dat zelfs nog vaker voor te komen, alleen heeft het een andere naam: burn-out. Diverse onderzoekers laten weer van zich horen over het aantal werknemers met een burn-out, want dat aantal is aan het stijgen. In 2011 was dit aantal nog 13%, volgens het CBS. Inmiddels zou dat aantal zijn gestegen tot 15%. En opvallend daarbij is dat het aantal vrouwen met een burn-out hoger is dan het aantal mannen. Er is geen duidelijke verklaring voor dit stijgend aantal ‘opgebrande’ mensen. De mogelijke verklaringen lopen namelijk uiteen. Het zou kunnen komen door het toegenomen aantal flexbanen en tijdelijke contracten. Een medewerker met een vast contract heeft relatief een kleinere kans op een burn-out. Maar het zou ook aan de groeiende economie en daarmee de stijgende werkdruk kunnen liggen. Een voorzichtige conclusie is dat hoe groter de inkomensonzekerheid, des te groter het risico op een burn-out.

Teveel hooi op je vork

Opmerkelijk is verder dat in bepaalde sectoren vaker burn-out klachten voorkomen dan gemiddeld. Zo scoren de horeca en detailhandel hoog. Andere ‘risicovolle’ beroepsgroepen in dat verband zijn journalisten en ontwerpers. Ongeacht het beroep of de sector, is het voor de HR-professional belangrijk om alert te zijn op signalen van stress en burn-out bij collega’s. Mensen die een burn-out krijgen, hebben vaak een aantal overeenkomstige eigenschappen, zo stellen onderzoeker. Ze zijn nogal eens loyaal, hardwerkend en betrokken. Met andere woorden, ze werken te hard of nemen teveel hooi op hun vork omdat ze het beste voor hebben met de organisatie.

Inkomensonzekerheid

Loop eens door je organisatie en kijk eens wie het grootste risico loopt om last te krijgen van burn-out klachten. Durf het onderwerp met je collega te bespreken, want ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Burn-out zorgt vaak voor een lange periode van uitval, dus het loont om vroegtijdig in te grijpen bij risicogevallen. Lees de symptomen die kunnen wijzen op een burn-out, nog eens rustig na. Het kan natuurlijk ook dat je op basis van HR-data kunt zien, wie het hoogste risico op een burn-out loopt. Lees over deze en andere toepassingen van data analytics in de HR, in de gratis whitepaper ‘Vijf voorbeelden van de kracht van HR Analytics’

promotie

Populairst