Spring naar de hoofdtekst

Het jaar van de Wet Werk en Zekerheid

Het jaar 2015 gaat voor HR ongetwijfeld de boeken in als het jaar waarin de Wet werk en zekerheid (Wwz) werd ingevoerd. Wat heeft deze wet gebracht?

Met het einde van het jaar voor de deur, blikken velen nog even terug. Wat HR betreft gaat het jaar 2015 ongetwijfeld de boeken in als het jaar waarin de Wet werk en zekerheid (Wwz) werd ingevoerd.

De wet heeft nogal wat gevolgen voor de relatie tussen werkgever en (flexibele) werknemer en voor het ontslagrecht. Maar heeft die wet nu veel positiefs gebracht? Dat valt te bezien. De minister wil met de wet bereiken dat werkgevers werknemers eerder in vaste dienst nemen, maar ook dat werknemers eenvoudiger ontslagen kunnen worden. Er is echter van diverse kanten kritiek op de Wwz. Werkgevers die vergeetachtig zijn of hun HR-zaken niet goed op orde hebben, lopen het risico dat tijdelijke contracten automatisch en stilzwijgend worden verlengd. Uit angst om vast te zitten aan een verplichte transitievergoeding gaan werkgevers creatief om met contracten, zo merkte een deskundige van verzekeraar DAS laatst op. De bedenkingen bij de Wet werk en zekerheid leven echter niet alleen bij DAS.

Wet Werk en Zekerheid werkt averechts?

Uit een onderzoek van tv-programma Nieuwsuur is onlangs gebleken dat werkgevers sinds 1 juli nog huiveriger zijn geworden om mensen in vaste dienst te nemen.

Uit een enquête onder de circa duizend leden van de vereniging van arbeidsrechtadvocaten heeft een ruime meerderheid van hen (65 procent) aangegeven dat werkgevers terughoudend zijn om mensen in vaste dienst te nemen vanwege het nieuwe ontslagrecht. Ze zien dat werkgevers constructies verzinnen om de wet te omzeilen. Na een contract van een jaar kan bijvoorbeeld een contract van 51 weken worden aangeboden om te voorkomen dat de werkgever na afloop verplicht wordt om een transactievergoeding te betalen. En het verbod op een maand proefperiode bij tijdelijke contracten van zes maanden of korter, lijkt evenmin populair te zijn bij werkgevers. Daarom is de conclusie dat de wet juist het tegenovergestelde bereikt, dan waarvoor het is bedoeld.

Het is afwachten

Minister Asscher van Sociale Zaken zal de wet helaas pas in 2018 evalueren. Alleen als blijkt dat werkgevers ‘hun verantwoordelijkheid’ niet nemen, wordt de wet aangescherpt, aldus de minister. Intussen gaat de automatisering door en draait HR steeds meer om statistieken en data. Die beweging zal, zeker met de opkomst van het Internet of Things, alleen maar op de werkvloer toenemen. De start van het nieuwe jaar en de aantrekkende economie zijn goede aanleidingen om te investeren in e-HRM voor organisaties die dat nog niet gedaan hebben. HR moet geen kopzorg zijn, maar een soepel draaiende afdeling waar standaardtaken zoals de loonaangifte geautomatiseerd worden zodat de professionals zich kunnen bezighouden met het vinden en vasthouden van talenten. Dan komt het met de uitvoering van de Wwz misschien ook nog wel goed.

Wil je nog eens nalezen hoe de regels rond het aanbieden van een vast contract zijn na de invoering van de Wet werk en zekerheid? Download hier dan onze gratis whitepaper  ‘Wijzigingen ketenbepaling: Eerder recht op een vast contract?‘ 

Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & salaris? Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!
wet werk en zekerheid

Populairst