Spring naar de hoofdtekst

Jonge en oudere werknemers op de werkvloer

Verhoog de productiviteit binnen de organisatie met een goede mix van jonge en oudere werknemers.

De uitzendbureaus voor oudere werknemers schieten als paddenstoelen uit de grond. Dat is niet zo vreemd want langdurige werkloosheid onder ouderen is een groeiend probleem. Als ze bij een bedrijf zijn ontslagen, blijkt tweederde van hen na een jaar nog steeds werkloos te zijn, want hoe ouder, des te kleiner de kansen op de arbeidsmarkt. En in dat gat springen logischerwijs weer een aantal arbeidsbemiddelaars die daar kansen zien.

Toch is het als organisatie niet zo verstandig om bij een reorganisatie de oudere werknemers als eerste te laten gaan. De Vlaamse promovenda Kim Demeulenaere van de Universiteit van Antwerpen pleit ervoor om ouderen zo lang mogelijk in dienst te houden. Niet alleen omdat de AOW-leeftijd omhoog gaat, maar vooral omdat dienstverlenende bedrijven productiever zijn als alle leeftijden goed vertegenwoordigd zijn. Alleen dan is er een mix aan kennis en ervaring binnen de organisatie en dat leidt tot synergieën die goed zijn voor de productiviteit.

Productiever met oudere werknemers

De Vlaamse constateert in haar onderzoek dat bedrijven die hun medewerkers betalen naar het aantal dienstjaren, beter scoren dan bedrijven die loon op basis van prestaties uitkeren. Jarenlang dachten velen dat beloning naar prestatie de omzetten wel zou verhogen. Als je immers meer wilt verdienen, doe je beter je best om harder werken en meer omzet te genereren. Dat lijkt een logisch model, maar het werkt niet. Demeulenaere beweert dat prestatiebeloning mensen juist minder productief maakt. Beter is het om medewerkers naar het aantal dienstjaren te betalen. Hoewel dit ook tot weerstand van jongere werknemers kan leiden die productiever zijn, maar minder verdienen. Puur financieel gezien is het in dienst houden van oudere werknemers trouwens ook aantrekkelijk vanwege de transitievergoeding, omdat het verbreken van een arbeidscontract van een oudgediende veel geld kan kosten. Met het langer in dienst houden van ouderen, kom je als werkgever tegemoet aan een van de wensen van senioren. Naast baanzekerheid, hechten zij waarde aan het delen van informatie, het werken in teams en meer verlof en flexibele werktijden.

Duurder, of toch niet?

En ja, het langer in dienst houden van ouderen is bij leeftijdsgekoppelde lonen (loon naar aantal dienstjaren) wel duurder, maar levert dus uiteindelijk meer op. Om de kosten niet de pan uit te laten rijzen, kunnen werkgevers volgens Demeulenaere kijken naar de mogelijkheden van demotie. Anders gezegd, het lager inschalen van oudere werknemers omdat ze minder productief zijn. En als demotie gevoelig ligt, is er wellicht de mogelijkheid om gebruik te maken van de plaatsmakersregeling, zoals de vakbond FNV in november voorstelde. Laat de ouderen dus minder uren werken maar wel tegen een goede beloning op basis van hun dienstjaren. Dan komt er vanzelf plek voor nieuwe jongere werknemers en kan er optimaal worden geprofiteerd van de kennis en ervaring van de oudere garde. En dat leidt volgens de onderzoekers automatisch tot een hogere productiviteit.

Wil je meer lezen over de concrete voordelen van moderne e-HRM bij de doorstroom van werknemers? Download dan onze gratis whitepaper Succesvol competentiemanagement met e-HRM‘. 
Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & Salaris? Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!
oudere werknemers

Populairst