Spring naar de hoofdtekst

Kostenbesparing en transparantie bij Stichting Radar

Naast de kostenbesparing gaat de gebruiksvriendelijkheid van het systeem ervoor zorgen dat de huidige knelpunten in de processen worden geëlimineerd

Kostenbesparing

Een aantal jaar geleden had Stichting Radar, een zorginstelling met ruim 1000 medewerkers, een groot deel van de personeel- en salarisadministratie uitbesteed. Vanwege de hoge kosten werden steeds meer taken en kennis weer in huis gehaald. Het gebruik van de huidige software leidt tot steeds meer knelpunten in het dagelijkse proces. Dit heeft derhalve in 2011 geleid tot een selectietraject van nieuwe HRM software. Daarbij is goed gekeken naar de ervaring van de leverancier in de gezondheidszorg en met name ook naar de koppelingsmogelijkheden met andere partijen zoals bijvoorbeeld roosterplanning. Na een langdurig en intensief traject is de keuze daarbij op Talent & Salaris van Visma gevallen. Een aantal mensen binnen Radar had al goede ervaringen met deze software bij een andere zorginstelling en de overige belanghebbenden hebben zich tijdens de presentaties en demonstraties laten overtuigen van de toegevoegde waarde van de functionaliteit. “Dat daarbij aan aanzienlijke kostenbesparing en transparantie wordt bereikt ten opzichte van de huidige situatie was een van de doelstellingen van het selectieproces. Naast dit positieve kostenaspect gaat de gebruiksvriendelijkheid van het systeem ervoor zorgen dat we de huidige knelpunten, die we ervaren in de processen, kunnen elimineren.” aldus Arnold Wijngaarden, Hoofd Control van Radar. Radar, met haar hoofdkantoor in Maastricht, ondersteunt kinderen en volwassenen met een beperking. In de regio Zuid- Limburg helpt zij cliënten hun leven te leiden zoals zij dat wensen. Persoonlijk wel- bevinden staat daarbij centraal. Ongeacht de situatie, er is altijd een voorziening van Radar dichtbij.

Kostenbesparing met HRM-software van Visma

Volledig geïntegreerde software voor Human Resource Management en salarisverwerking. Het stelt het lijnmanagement en de werknemers in staat om taken die voorheen bij HRM-lagen uit te voeren. Herhalende administratieve plichten zoals het bijhouden van verlofkaarten, het registreren van verzuim en het onderhouden van persoonsgegevens, kunnen zonder tussenkomst van HRM worden afgehandeld. De HRM-oplossing van Visma is daarmee:

  • Werkdrukverlagend
  • Kostenbesparend
  • Communicatie versterkend
  • Gebruikersvriendelijk
  • Innovatief

De uitgebreide functionaliteit van onze HRM-software oplossing stelt onze klanten in de ouderenzorg in staat om hun HR-processen optimaal in te richten en zodoende hun medewerkers te ondersteunen in de uitoefening van hun werkzaamheden.

Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & Salaris? Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!

Kostenbesparing

Populairst