Spring naar de hoofdtekst

Kwaliteit van arbeid en het wettelijk minimumloon

Over het minimumloon valt nog veel te betwisten. Een werknemer met een behoorlijk loon is immers gemotiveerder en minder snel geneigd van baan te switchen.

“Hoeveel verdient mijn collega eigenlijk?” Wie heeft zich dat niet eens afgevraagd? Geld is voor velen een belangrijke motivatie om te gaan werken. En als werknemer wil je doorgaans elk jaar wel een beetje salarisverhoging. Maar er zijn er maar weinig die dat ook altijd krijgen, behalve als je het wettelijk minimumloon krijgt.

Stijging wettelijk minimumloon

Ondanks de economische recessie van de afgelopen jaren, is het wettelijk minimumloon de afgelopen tien jaar in Nederland alleen maar gestegen. De hoogte hiervan wordt twee keer per jaar door de overheid vastgesteld. Per 1 juli 2015 is het wettelijk minimumloon opnieuw gestegen met 0,4 procent tot 1507,80 euro per maand. Dat roept de vraag op wat je daarmee bereikt. Het nut van het verhogen van het minimumloon wordt namelijk betwist. Het is bijvoorbeeld onduidelijk wat het effect van een verhoging van het minimumloon is op de totale werkloosheid van een economie.

Minimumloon en werkgelegenheid

Critici beweren dat je door het verhogen van het minimumloon het marktmechanisme van vraag en aanbod van arbeid verstoort. Volgens de wet van vraag en aanbod moet de vraag naar arbeid toenemen als de lonen dalen. Een daling van het minimumloon zou dus de werkgelegenheid moeten bevorderen of op zijn minst de daling ervan moeten afremmen. Lagere lonen leiden niet per definitie tot meer werkgelegenheid want veel werknemers krijgen al meer dan het minimumloon. Als het minimumloon omlaag gaat, zullen die bedrijven hun werknemers niet minder gaan betalen, waardoor de kansen van langdurig werklozen niet veel groter worden.

Hoger loon goed voor productiviteit

Bovendien is het handhaven van het wettelijk minimumloon in strijd met de zogenoemde efficiënte-loontheorie. Volgens deze theorie is een werknemer met een behoorlijk loon gemotiveerder en minder snel geneigd van baan te veranderen. Zij hebben het gevoel zelf beter te worden van het werk dat ze doen en kunnen met hun geld, behalve in hun levensonderhoud voorzien, ook extra dingen doen. Zij eten beter, hebben de mogelijkheid geld te besteden aan ontspanning en leiden een prettiger leven. Het idee is dat zulke mensen harder en beter werken dan zij die maar net kunnen rondkomen. Met andere woorden: een hoger loon is goed voor de productiviteit.

Beter gemotiveerd
Het uitbetalen van een hoger loon dan het wettelijk minimumloon, leidt mogelijk tot beter gemotiveerde werknemers die meer plezier in hun werk hebben en bereid zijn langer bij hun werkgever te blijven. Kwaliteit heeft gewoon een prijs. Of in HR-termen: wie peanuts betaalt, krijgt apen in dienst.

Wilt u meer lezen over hoe e-HRM u kan helpen om uw personeel langer bij de organisatie betrokken te houden? Download dan onze gratis whitepaper: ‘Talent behouden na de crisis: benut e-HRM‘.

Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & Salaris? Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!

wettelijk minimumloon

Populairst