Spring naar de hoofdtekst

Het laatste nieuws over de wet DBA

De hrm-wereld is een dynamische wereld. Altijd weer zijn er nieuwe wetten en regels of aanvullende acties of maatregelen die de stukken op het speelveld van het arbeidsrecht
weer net even anders positioneren.

Over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, kortweg Wet DBA, die per 1 mei 2016 is ingevoerd, is veel te doen. Anders dan menigeen denkt: in feite regelt de wet niet veel meer dan de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De regelgeving of een zzp’er nu een ondernemer of een werknemer is, is onveranderd. De wet voorziet echter – en dat is nieuw – in de mogelijkheid om een overeenkomst van opdracht of een nieuwe modelovereenkomst (vooraf) ter beoordeling voor te leggen aan de Belastingdienst. En dat blijkt in de praktijk voor de nodige problemen te zorgen.

Inhoudingsplicht?

Als de Belastingdienst op grond van een voorgelegde (model)overeenkomst van oordeel is dat sprake is van een dienstverband, bent u als opdrachtgever inhoudingsplichtig. Als de arbeidsrelatie al bestond, kunt u met terugwerkende kracht verantwoordelijk worden gesteld voor de afdracht van loonbelasting en premies. Voorts is het mogelijk dat u te goeder trouw een overeenkomst van opdracht sloot, maar dat de arbeidsrelatie toch binnen de definitie van een arbeidsovereenkomst conform de wet valt. Ook in die situatie bent u dan alsnog inhoudingsplichtig, met alle financiële gevolgen van dien.

Onrust

De invoering van de wet veroorzaakte de afgelopen tijd flink wat onrust. Niet alleen onder zzp’ers die hun ‘vertrouwde’ VAR zagen verdwijnen, maar ook onder werkgevers die zich het hoofd breken of zij gebruik kunnen (blijven) maken van zzp’ers. Immers, als de fiscus schijnzelfstandigheid aantoont, bent u als opdrachtgever de klos en krijgt u te maken met naheffingen en mogelijk ook boetes. Meer lezen over de wet DBA? Download de gratis whitepaper!

Populairst