Spring naar de hoofdtekst

Lagere R&D-(loon)kosten bij innovatie

Onderzoek naar en de ontwikkeling van innovaties kost tijd en geld, zonder garantie op succes. Deze whitepaper focust op de afdrachtvermindering loonbelasting en premie volksverzekeringen voor R&D-werknemers.

Onderzoek naar en de ontwikkeling van innovaties kost tijd en geld, zonder garantie op succes. Deze whitepaper focust op de afdrachtvermindering loonbelasting en premie volksverzekeringen voor R&D-werknemers. Download deze whitepaper onderaan de pagina.
Innovatie is onontbeerlijk om de concurrentie voor te blijven. De WBSO helpt de kosten te verlagen, doordat u minder loonheffing afdraagt. Daarbovenop heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten en uitgaven die u maakt. De fiscale tegemoetkoming geldt óók als het project uiteindelijk niet het gewenste resultaat oplevert.

Innovatie

  • Via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) stimuleert de overheid innovatie. De WBSO:
    Compenseert een deel van de loonkosten van de werknemers die speur- en
    ontwikkelingswerk verrichten via een afdrachtvermindering loonheffing;
  • Levert een aftrekpost op voor de kosten en uitgaven die u maakt voor research &
    development (vertaald in: speur- en ontwikkelingswerk).

Het fiscale voordeel voor uw onderneming is afhankelijk van het aantal toegekende S&O-uren. Voor 2017 is een budget beschikbaar van € 1,2 miljard. Dit is € 62 miljoen meer dan in 2016. In 2015 maakten bijna 23.000 ondernemingen gebruik van de regeling.

Populairst