Loonaangifte volledig en correct invullen

Het is van belang dat u de loonaangifte tijdig en correct aanlevert. Lees in deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, waar u op moet letten.

De loonaangifte invullen

Het van belang dat u de loonaangifte tijdig en correct aanlevert. De gegevens die u moet invullen, zijn gebaseerd op een inventarisatie van de gegevensbehoefte van de Belastingdienst, UWV en het CBS. De loonaangifte bestaat uit verschillende delen. Bij de gegevens die u in elk deel moet invullen, heeft u met specifieke aandachtspunten te maken. De aangifte loonheffingen bestaat naast de identificerende gegevens uit een collectief deel (de werkgeversgegevens) en een nominatief deel (de werknemersgegevens). Na ontvangst en controle van uw loonaangifte splitst de Belastingdienst deze en houdt de werkgeversgegevens in huis. De werknemersgegevens worden doorgestuurd aan UWV, die ze na controle opneemt in de polisadministratie. Elk deel van de loonaangifte is verdeeld in een aantal rubrieken met zogeheten sleutelvelden. Per rubriek of sleutelveld gelden bepaalde eisen qua inhoud en het al dan niet moeten invullen ervan. Als hier niet aan wordt voldaan, kan de Belastingdienst de gegevens niet verwerken.

Identificerende gegevens

De Belastingdienst wil de ontvangen loonaangifte identificeren. Bij deze identificatie hoort ook een controle van wie de werkgever (of andere inhoudingsplichtige) is die de loonaangifte heeft verzonden. Het identificerende deel van de loonaangifte bestaat uit gegevens over het aangiftebericht zelf, informatie over de administratieve eenheid waar de werknemers werkzaam zijn en het tijdvak waarover gegevens worden aangeleverd.

loonaangifte

0