Loonheffingen tijdig betalen en verantwoorden

Bij het proces van het doen van de aangifte loonheffingen moet u denken aan zaken als de manier van aangifte doen, het moment waarop en welk loon u in de aangifte opneemt. Lees meer over het proces van aangifte in de whitepaper die u onderaan deze pagina kunt downloaden.

De loonaangifte

Als inhoudingsplichtige moet uw onderneming de verschuldigde loonheffingen tijdig aangeven en betalen. Hiervoor ontvangt u elk jaar in november de Aangiftebrief loonheffingen van de Belastingdienst. In deze brief staat wanneer u het jaar erna voor uw onderneming loonaangifte moet doen en deze moet betalen.

Bij het proces van het doen van de aangifte loonheffingen moet u denken aan zaken als de manier van aangifte doen, het moment waarop en welk loon u in de aangifte opneemt. Bedenk dat uw onderneming altijd zelf verantwoordelijk blijft voor een tijdige en juiste loonaangifte. Dat geldt dus ook als de salarisverwerking van uw onderneming (deels) is uitbesteed.

Aangifte loonheffingen

Voor het doen van aangifte loonheffingen heeft u diverse mogelijkheden, maar het moet in elk geval altijd elektronisch gebeuren.

Heeft uw onderneming maximaal tien werknemers in dienst – specifiek gaat het om maximaal tien werknemers per loonheffingennummer – dan kunt u loonaangifte doen met het aangifteprogramma van de Belastingdienst. Hiervoor moet u inloggen op het beveiligde gedeelte van de website van de fiscus en daar het programma downloaden. Bij meer dan tien werknemers is het aangifteprogramma van de fiscus geen optie maar moet u kiezen voor één van de twee andere aangiftemanieren (zie hierna).

Whitepaper Loonheffingen

0