Maatwerk beloningsbeleid dankzij pro-forma salarisberekening

In deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, wordt ingegaan op hoe u met de inzet van e-HRM de mogelijkheid heeft voor pro-forma berekeningen in uw salarissoftware. Hiermee heeft u direct het antwoord paraat op de vragen en behoeften van uw werknemers. 

Pro-forma salarisberekening

Zodra een organisatie personeel in dienst neemt, moet er een salarisadministratie worden opgezet en krijgt de organisatie met salarisverwerking te maken. Dit laatste brengt behoorlijk wat aandachtspunten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de geldende wet- en regelgeving met vele ingewikkelde regels en administratieve verplichtingen, een eventueel van toepassing zijnde cao, een auto van de zaak,; pensioenaanspraken en uitzonderingen op de hoofdregels. Dit alles moet bij de verloning in acht worden genomen. Daarbij moet u ook nog eens eenvoudig aanpassingen kunnen verwerken.
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het tijdig en juist uitbetalen van de salarissen aan het personeel. Dat is nog een hele opgave met de jaarlijkse carrousel aan wijzigingen op fiscaal gebied en op het vlak van de sociale verzekeringen. Het vraagt om een goede controle over de administratieve processen, waarbij software een belangrijke ondersteuning biedt. Als het goed is, zorgt uw softwareleverancier ervoor dat alle hiervoor genoemde zaken altijd up-to-date in uw softwarepakket zijn verwerkt.

Standaardloon bestaat niet

Over het loon van uw werknemers berekent u loonheffingen. Deze zijn onderverdeeld in loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw), die sinds de invoering van de Wet uniformering loonbegrip per 2013 meestal voor rekening van de werkgever komt. De loonheffingen gelden voor iedereen. Daarnaast zijn er tal van individuele regelingen die maatwerk zijn. Een voorbeeld zijn de heffingskortingen waarmee u op verzoek van uw werknemer rekening houdt bij het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen. En aan het eind van het jaar heeft u mogelijk te maken met de eindheffing werkkostenregeling.

Pro-forma salarisberekening

0