Spring naar de hoofdtekst

De toekomst van HR: May the data be with you

In deze blog wordt ingezoomd op de digitale transformatie en met name de rol van Big Data bij HR.

Veranderingen gaan razendsnel, zo ook binnen de HR-branche. Ben je er klaar voor om samen met ons op de trein naar de toekomst te stappen? Mijn naam is Hans Janse en ik leid de innovatie binnen Visma | Raet. In deze blogreeks blik ik vooruit en schets ik een beeld van HR in 2020. Voor welke uitdagingen komen organisaties te staan en wat gaat er veranderen? Wat zijn de trends en hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? In deze blog zoom ik in op de digitale transformatie en met name de rol van Big Data bij HR.

“Big Data biedt een onbegrensd potentieel voor de organisatie en zeker ook voor de HR-afdeling.”

Salarisstroken op papier, het personeelsdossier in de archiefkast en het handmatig verwerken van declaraties. Dit zijn zaken die binnen HR echt tot het verleden zouden moeten behoren. De digitalisering heeft zijn intrede gedaan: medewerkers ontvangen hun salarisspecificaties digitaal, regelen hun declaraties en verlof via een app en ook het personeelsdossier is niet meer fysiek aanwezig op kantoor. Hoewel ik nog steeds verrast word door bedrijven die deze digitalisering nog niet hebben doorgemaakt, is Nederland over het algemeen al ver in het digitaliseren van de basis. De wereld zit al enige tijd in een ingrijpende verandering waar alles draait om smart, smarter, smartest. Dit zorgt voor een volledige transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de mensheid als geheel. Het is nieuw, onbekend en kan zorgen voor onzekerheid, maar de digitale transformatie biedt ook veel nieuwe mogelijkheden. Het leidt tot een enorme schat aan data, oftewel Big Data, die geanalyseerd kan worden: Big Data biedt een onbegrensd potentieel voor de organisatie en zeker ook voor de HR-afdeling.

HR-beleid evidence based

“HR zal de omslag moeten maken om meer evidence based beleid te voeren.”

Door de genoemde digitalisering van de HR-administratie en soms zelfs het volledig outsourcen ervan, is de rol van HR duidelijk veranderd. HR heeft de mogelijkheid om zich steeds meer te richten op haar rol bij strategische vraagstukken voor de organisatie. Daarbij is het gebruik maken van data essentieel. HR zal de omslag moeten maken om meer evidence based beleid te voeren. Je zal denken: “Is dit geen oud nieuws?” Als we de HR publicaties van pakweg de laatste vijf jaar bekijken, lijkt het inderdaad alsof alles al voor elkaar is. Maar mag ik dan een paar – wellicht confronterende – vragen stellen?

  • Meet je het effect van opleidingen op de arbeidsproductiviteit?
  • Kan – of durf – je voorspellen dat een bepaalde training tot een bepaald percentage omzetstijging gaat leiden?
  • Hoe vaak heeft jouw HR-analyse voorkomen dat een medewerker ongewenst de organisatie verliet en je dus hoge kosten moest maken voor vervanging?
  • Meet je de effectiviteit van uw sollicitatie- en onboarding-processen?
  • Meet je het effect van jaarlijkse beoordelingen (mocht je ze nog doen) op zaken als productiviteit, omzet, medewerkerstevredenheid en verloop?
  • Heb je een beeld van de aanwezige en benodigde skills van medewerkers bij een strategische verandering van de organisatie?
  • Voor de onderwijssector: zoek je naar de correlatie tussen resultaten van leerlingen en de competenties en bevoegdheden van docenten?

Er is tegenwoordig veel data beschikbaar om deze gevallen te kunnen meten. Deze data liggen te wachten op het moment dat je er als HR-professional mee aan de slag gaat. De data geeft HR de mogelijkheid om het beleid te beïnvloeden op basis van feitelijke evidence en niet op subjectieve aannames en ervaringen.

“Leer als HR-afdeling om data te analyseren en te doorgronden.”

Niet alleen de intern beschikbare data ontsluit een schat aan mogelijkheden, ook extern beschikbare informatie helpt bij het doen van een analyse. Denk bijvoorbeeld aan data over arbeidsmarkttrends en de effectiviteit van benefit-programma’s. Deze kunnen ingezet worden om aan optimale talentacquisitie te doen. Leer als HR-afdeling om data te analyseren en te doorgronden. Dit zorgt ervoor dat de organisatie betere beslissingen kan nemen op gebieden als strategische personeelsplanning, het aantrekken en inzetten van de juiste mensen en kostenreductie.

HR gaat over cijfers en mensen

In mijn blog over talentacquisitie gaf ik al aan dat de mensen binnen de organisatie uiteindelijk het succes van de organisatie bepalen. Met analyses op het gebied van omzet- en prestatiecijfers, gegevens over de leeftijdsopbouw van het medewerkersbestand, uitstroomprognoses en toekomstige opleidingsbehoeften, kan HR ervoor zorgen dat de organisatie als geheel succes bereikt én behoudt. Hoewel bedrijven er toe overgaan om dit domein te beleggen bij klinische cijferaars en spreadsheet tijgers, roep ik HR op haar rol te transformeren en vooral te zorgen dat de verbinding tussen mens en bedrijf behouden blijft. De HR-professional van nu moet IT en data-analyse goed begrijpen en gebruiken, maar wel met het perspectief dat werken uiteindelijk om mensen gaat. Wanneer heb je voor het laatst gewoon eens met een medewerker gesproken om te weten wat er zoal speelt…?

Populairst