Spring naar de hoofdtekst

Medewerkers willen meer transparantie

De kans is groot dat jij net een nieuwjaarsborrel en een toespraak van je directeur achter de
rug hebt. En zoniet, dan volgt die ongetwijfeld nog op korte termijn. Maar de boodschap voor het
komend jaar komt bij lang niet alle medewerkers goed aan.

De kans is groot dat jij net een nieuwjaarsborrel en een toespraak van je directeur achter de
rug hebt. En zoniet, dan volgt die ongetwijfeld nog op korte termijn.
Tijdens zo’n toespraak wordt er vaak teruggekeken op behaalde resultaten in het afgelopen
jaar en vooruitgeblikt op de uitdagingen van het komend jaar. Maar de boodschap voor het
komend jaar komt bij lang niet iedereen goed aan.

Meer transparantie

Uit onderzoek van een fabrikant van software voor tijdregistratie en
personeelsplanning blijkt namelijk dat meer dan een kwart van de medewerkers (28%) geen
idee heeft wat de bedrijfsdoelstellingen van hun organisatie zijn. Bijna een op de drie
medewerkers heeft behoefte aan meer transparantie van de directie. Maar daarnaast wil 27
procent ook meer inzicht in hun individuele bijdrage aan die doelen.
Dat is een gemiste kans van het management en het kost waarschijnlijk veel omzet. Slechte
communicatie leidt direct of indirect tot omzetverlies. Medewerkers worden er
onzeker en minder efficient van en bovendien leidt het niet tot meer betrokkenheid.

POP-gesprek

Het POP-gesprek is mogelijk een moment om duidelijk de doelstellingen en verwachtingen
naar individuele medewerkers over te brengen. Al lijkt het vaak alsof de leidinggevende
helemaal geen zin heeft in het POP-gesprek, zoals blijkt uit deze video.

Voorbereiden

Een van de vragen die je jezelf kunt stellen tijdens of ter voorbereiding van een POP-
gesprek, is bijvoorbeeld wat de organisatie belangrijk vindt. Waar ligt de focus en
welke vaardigheden horen daarbij? Als de medewerker daarop kan aansluiten blijft hij
interessant en waardevol voor de werkgever.
Concreet zijn over de doelstellingen van de organisatie en over de rol die medewerkers
daarbij hebben, levert dus een efficiëntere en succesvolle organisatie op. Dat is een mooi
voorbeeld van een win-winsituatie. Hopelijk wordt 2018 minstens zo succesvol als 2017!

Meer weten?

POP-verslagen maken standaard deel uit van de personeelsdossiers. Wil je meer lezen over
het opbouwen van duidelijke en transparante dossiers voor medewerkers? Download en
lees dan de gratis whitepaperAcht tips over dossieropbouw“.

Download de whitepaper


medewerkers

Populairst