Spring naar de hoofdtekst

Met Interim Services de vaart erin houden en extra vaart maken

Soms wil je als organisatie de vaart erin houden, soms wil je extra vaart maken. In beide gevallen kunnen interim medewerkers een oplossing zijn. Maar hoe pak je dat aan, met wie ga je dan praten?

Soms wil je als organisatie de vaart erin houden, soms wil je extra vaart maken. In beide gevallen kunnen interim medewerkers een oplossing zijn. Maar hoe pak je dat aan, met wie ga je dan praten? Mariska van Wilpe van Visma | Raet Interim Services heeft antwoorden, maar kent ook de vragen.

Zieken en pieken

Als het gaat om het inhuren van interim medewerkers, komen in eerste instantie de geijkte situaties in gedachten: zwangerschapsverlof, langdurige ziektevervanging of de vakantieperiode. Je wilt niet dat jouw organisatie achteropraakt doordat een van de medewerkers er voor langere tijd niet is. Slagkracht moet behouden blijven, dus moet er iemand bijkomen. Dat geldt ook voor perioden waarin er extra veel werk moet worden verzet. Dan kan het nodig zijn om iemand bij te schakelen zodat alles op tijd kan worden afgerond.

Bij Raet Interim Services spreken we regelmatig met bedrijven die in een van deze twee situaties zitten en een oplossing zoeken. Wij hebben een enorm bestand met flexibel inzetbare HR- en Payroll-specialisten en Consultants die we in dergelijke situaties kunnen aanbieden en veelal met succes plaatsen. De professionals zijn bij ons in vaste dienst of maken deel uit van onze flexibel schil. Organisaties weten ons voor deze ad-hoc hulp al goed te vinden.

Vaart maken

Maar organisaties komen in toenemende mate ook met een andere interim vraag naar ons toe. Nu de markt steeds sneller verandert moeten bedrijven zorgen dat ze de juiste mensen hebben om mee te kunnen bewegen. Talentmanagement en strategische personeelsplanning zijn belangrijker – maar ook uitdagender dan ooit. Want er heerst ook krapte op de arbeidsmarkt en het is niet eenvoudig om aan het juiste personeel te komen. Dus kijken ze ook naar flexibele oplossingen, zoals interim specialisten die bijvoorbeeld voor de duur van de implementatie en inrichting van Payroll- of hrm-systemen de eigen medewerkers begeleiden.

Visma | Raet staat zelf middenin de markt en wij willen ook flexibel meebewegen. Ik zit in een werkgroep die moet gaan bepalen welke kwaliteiten en competenties we in de komende jaren nodig hebben om ons strategisch plan uit te voeren. Het is al fijn dat we zelf werken met onze modules Talentmanagement en Strategische Personeelsplanning, dat helpt ons om goed inzichtelijk te maken welke kwaliteiten we al in huis hebben. Hierdoor zien we dat een stevige flexibele schil onontbeerlijk is om innovatief te blijven en mee te kunnen bewegen met de markt.

Partners

En nu sta ik dus ineens aan de andere kant. Er komen vragen op mij af als: Hoe groot moet de resourcepool van Visma | Raet zijn? Welke verhouding vast/flexibel willen we daarbij hanteren? Waar vinden we die mensen met de specialistische kennis en vaardigheden die we de komende tijd nodig hebben? Hoelang hebben we ze eigenlijk nodig? Zijn er partners die voorzien in deze gespecialiseerde medewerkers? Met wie ga ik dan bellen? Het zijn dezelfde vragen die bij onze klanten spelen die zich tot onze afdeling Interim Services wenden als ze tijdelijk Payroll en HR-consultants nodig hebben. Met deze ervaring kunnen wij onze klanten nog beter adviseren en van dienst zijn.

Hoe pakken we het aan?

We willen de vaart erin houden om ons innovatief vermogen te behouden en onze klanten goed te bedienen. Daarom zijn we tot het volgende stappenplan gekomen:

1. Ontwikkelingen in kaart brengen

Extern kijken we naar de marktontwikkelingen die impact kunnen hebben op de personele bezetting. Hoe staat het met de arbeidsmarkt? Maar we kijken ook intern. Wat zijn de strategische doelstellingen van de organisatie en welke gevolgen hebben die voor de personele bezetting?

2. Overzicht van de huidige resources

Vervolgens is het van belang om een overzicht te maken van de resources die in vaste dienst zijn. Welke kennis en competenties is er al in huis? Waar zitten de talenten die je wilt behouden? Hoe ziet het natuurlijk verloop van de organisatie eruit en welke minimale bezetting wil je in vaste dienst hebben?

3. Prognose maken

Ga in gesprek met de salesorganisatie en zorg ervoor dat je beschikt over de juiste tooling om alle opportunities en leads te registreren, zodat je een helder beeld heeft van het werk dat er op je af gaat komen. Bij Visma | Raet maken we hiervoor gebruik van Salesforce.

4. Gap bepalen

Wat is het verschil tussen wat er in huis is en wat jouw organisatie nodig heeft? Op basis van de voorgaande stappen hebben wij bijvoorbeeld duidelijk gekregen dat we onze resourcepool verder willen versterken. Voor vast zijn we op zoek naar goede HCM-consultants met projectmanagementkwaliteiten. In onze flexibele schil willen we een ruimere basis aan Payroll en (e-)HRM professionals en IT-consultants.

5. Partners selecteren

Wij zijn op zoek gegaan naar partners die onze flexpool kunnen aanvullen. Op basis van strenge eisen hebben we een aantal partners geselecteerd die professionals kunnen leveren die over de basiskennis en -competenties beschikken die wij dit jaar en in de toekomst nodig hebben.

6. Kwaliteit bewaken

Met behulp van onze Academy hebben we een certificeringsprogramma opgezet om ervoor te zorgen dat de kennis vanuit Visma | Raet aan deze professionals wordt overgebracht. Dit traject wordt afgesloten met een examen, maar daar blijft het niet bij. Gedurende de inzet van de professional wordt er meerdere keren getoetst of de kennis nog steeds up-to-date is en het gewenste kwaliteitsniveau wordt behaald.

7. Resource Center ontwikkelen

De laatste stap bestaat uit het opzetten van een Resource Center. Daarin centraliseren we het bovenstaande en zo hebben we één afdeling die zowel zicht heeft op de resources als op de vraag vanuit de klanten en de interne organisatie. Onze voormalige afdelingen Interim Services en Planning gaan hier deel van uitmaken. We hebben een strakke planning en willen deze basis dit jaar goed neerzetten, zodat we daarop voort kunnen borduren in de toekomst. Ik vind het interessant om aan beide kanten van de tafel te zitten. Enerzijds ben ik nu zelf de opdrachtgever die behoefte heeft aan flexibele inhuur, en anderzijds ben ik de leverancier die onze klanten voorziet van advies en helpt door het leveren van de juiste resources. Bel dus gerust met Visma | Raet Interim Services als je net als ons de vaart erin wilt houden of vaart wilt maken.

Populairst