Spring naar de hoofdtekst

De minimumeisen van het basiscontract

Eind januari nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aan.

Whitepaper Visma

Eind januari nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aan. Met de vernieuwde wet die per 1 juli 2017 in werking treedt, gaat er meer aandacht naar preventie, verandert de rol van de bedrijfsarts en krijgt de preventiemedewerker een sterkere positie. Zo krijgt de OR instemmingsrecht op de persoon die de functie van preventiemedewerker binnen een organisatie gaat vervullen.

Het basiscontract

Onder de vernieuwde Arbowet die per 1 juli 2017 van kracht wordt, wordt een aantal minimale eisen geformuleerd waaraan uw contract met de arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts) moet voldoen. Los van de bestaande wettelijke arbotaken (zie het kader hierna) die u al met uw arbodienstverlener moet vervullen, komt er een aantal nieuwe wettelijke verplichtingen bij. Nieuw is dat werknemers het recht krijgen om:

  • De bedrijfsarts preventief, dus voordat er sprake is van verzuim, en op eigen initiatief
    te consulteren; en
  • Een second opinion te laten verrichten door een andere bedrijfsarts.

Populairst